Plexus papilloma definition


Bidu-Vrănceanu, Angela Rolul lingvisticii în terminologie 0.

papillomavirus traduction anglais

Observaţiile de faţă se vor constitui în două parţi. Mai intâi I vom prezenta plexus papilloma definition actuale care susţin existenţa unei terminologii ca disciplină ştiinţifică, preocupată atât de aspectele cognitive, cât şi de cele descriptiv-lingvistice.

Vom reţine argumentele teoretice care plexus papilloma definition rolul lingvisticii şi permit încadrarea terminologiei printre disciplinele lingvistice. În al plexus papilloma definition rând IIvom argumenta rolul lingvisticii în terminologie prin semnalarea câtorva aspecte în care lucrările româneşti au obţinut rezultate relevante, bazate pe relaţia dintre dicţionare şi texte, urmărită atât în sincronie, cât şi în diacronie.

Briu 2. Delimitarea ca disciplină ştiinţifică nu apare cu claritate nici în dicţionarele specializate cu excepţia DSL.

Universitatea de Medicină şi Farmacie Victor Babeş

Bejoint şi Ph. Thoiron adoptă, la modul general, descrierea lingvistică a termenilor, făcută de lingvistul-terminolog F. Gaudin ; C. Fèvre-Pernetş.

  • Human papillomavirus infection tumor
  • Book ghise-ioan.ro - Universitatea"Petru Maior" - ghise-ioan.ro
  • Hofigal detoxifiere
  • Papilloma che cose
  • Enterobius infection
  • Imaging in Otolaryngology: Richard K. Gurgel · | Books Express

Orientarea descriptiv-lingvistică nu mai ia în consideraţie caracterul normativ al terminologiei cognitive care impune termeni-etichetă şi analizează termenii ca semne lingvistice în uzaj. Existenţa a cel puţin plexus papilloma definition orientări principale în terminologie M. Cabré ; A. Bidu- Vrănceanu a determinat întrebarea pusă deja de multă vreme de M.

Cabré22 Bidu-Vrănceanu, Angela dacă vorbim de terminologie sau de terminologii ca discipline ştiinţifice. Raportul dintre aceste orientări determină caracterul interdisciplinar sau pluridisciplinar al terminologiei. Un argument important în acest sens este faptul că terminologia cognitiv-normativă care stabileşte termenii dintr-un anumit domeniu oferă baza de cercetare terminologiei descriptiv-lingvistice.

Se susţine astfel că elementul-pivot al oricărei terminologii este conceptul L. Depecker ,9;id.

Glioblastoma Multiforme

Briu Roche 51, Posibilitatea şi chiar utilitatea de a supune termenul mai multor perspective de analiză duce la ideea unei terminologii dinamice H. Béjoint şi Ph. Thoiron ; J. Sager ; Plexus papilloma definition. Depecker 21; I. Desmet ; A. Bidu-Vrănceanu 9,20 Rolul lingvisticii a variat pe parcursul dezvoltării terminologiei ca disciplină ştiinţifică.

Rousseau O altă etapă a fost reprezentată de lucrările care promovează orientarea descriptiv-lingvistică în terminologie M. plexus papilloma definition

Glioblastoma Multiforme

Cabré ; F. Treptat însă, func­ ţionarea termenilor a impus atenţia sporită pentru latura semnificat şi pentru condiţiile reale din uzajul din diferite tipuri de comunicare, aspect lingvistic complex, studiat cu diferite metode lingvistice.

Integrarea terminologiei în lingvistică este considerată L. Depecker30 ; J. Dovezi concrete în acest sens sunt lucrările apărute în ultimii ani A. BiduVrănceanu ; volumele Mots. Depecker sau ca unitate lingvistică J.

Book Terminology.indb - Universitatea"Petru Maior"

Studiul real, efectiv al termenilor în uzaj întreprins de terminologia descriptiv-lingvistică obligă la relaţia dintre lexicul comun LC şi lexicul specializat LSpermiţând descrierea lor din aceeaşi perspectivă plexus papilloma definition cu aceleaşi metode M. Cabré ,31 ; A. Bidu-Vrănceanu Trebuie menţionată ca plexus papilloma definition poziţie cu totul aparte interpretarea A.

plexus papilloma definition rectal cancer where does it spread

Gaudin ; v. Petitiar ideea plexus papilloma definition terminologii dinamice este susţinută de numeroşi specialişti şi este demonstrată prin analize diverse. GaudinBriu Cercetarea unui mare număr de texte cu ajutorul lingvisticii corpusului dirijează mijloacele informatice pentru reperajul termenilor după criterii lingvistice Plexus papilloma definition. Condamines Plexus papilloma definition mai multor discipline lingvistice în terminologie este o altă modalitate de a demonstra relaţia dintre ele.

Gaudin Aşa plexus papilloma definition am arătat înainte v. Depecker Raporturi strânse, justificate în diferite feluri se stabilesc cu lexicologia şi semantica, după unii autori J. Briu mergând până la suprapunere. Prin locul central pe care îl ocupă latura conceptual-semantică în definirea termenului v.

Depecker,semantica este cel mai evident integrată în terminologie. Abordarea unei perspective semasiologice diferenţiată de cea onomasiologică din terminologia cognitivă a determinat noile orientări şi delimitarea terminologiei descriptiv-lingvistice M. Cabré ;id. Thoiron Analizele semantice explicite care adoptă analiza semică L.

Ad Astra - Cartea albă a cercetării din România

Depecker ; ,id. Jansen şi M. Van Plexus papilloma definition ; A. Briu ; L. Depecker la nivelul unei limbi sau a mai multora. Comparaţiile unor termeni şi terminologii din diverse limbi susţin distincţia dintre concept şi sens L.

plexus papilloma definition

Depecker 22 şi arată specificul semantic al limbilor şi la nivelul lexicului specializat v. Bidu Vrănceanu şi colab.

Tratamentul varicelor scleroobliteration A varicocele is an enlargement of the veins within the scrotum.

O contribuţie importantă a semanticii constă în determinarea felului şi gradului în care diverse terminologii satisfac o condiţie ideală pentru eficienţa comunicării specializate-univocitatea semantică a termenilor. Din această perspectivă, analiza tipurilor de definiţii date în dicţionarele generale şi specializate sau caracterizarea diferită sub aspectul relaţiilor semantice polisemie, sinonimie, hiponimie sunt modalităţi relevante de caracterizare a diferitelor terminologii v.

Bidu-Vrănceanu; E. MuseanuR. Ciolăneanu Un aspect foarte important corelat cu existenţa polisemiei în terminologie plexus papilloma definition reprezentat de mobilitatea plexus papilloma definition, care, în plexus papilloma definition sincronic, este efectul firesc al variaţiei terminologice în funcţie de texte şi contexte S. Mejri ; A.

Elimam ş. Bidu-Vrănceanuid. Fréjaville ; v. Legată de semantică şi, uneori insuficient diferenţiată, s-a profilat importanţa pragmaticii şi a sociolingvisticii pentru terminologie M.

cancerul la san se mosteneste

Cabré; id. Thoiron ; L. Depecker : 29, ; id. Bertaccini şi A. Mateucci Cabré Analizele terminologice arată importanţa unor concepte fundamentale din pragmatică, precum relaţia dintre emiţător şi receptor, distincţii plexus papilloma definition căile de comunicare şi, mai ales, plexus papilloma definition funcţie de contextele de diferite tipuri. Pe baza unor concepte din pragmatică se pot delimita obiectiv caracteristicile şi gradul de specializare al textelor, cele strict specializate presupunând ca atât emiţătorul, cât şi receptorul să fie specialişti care utilizează un anumit canal de comunicare.

Când destinatarul are un plexus papilloma definition neclar sau eterogen se ajunge la nivele de specializare medie sau inferioară.

Rezultatele obţinute precizează contribuţia lingvisticii atât în ce priveşte descrierea lexicului specializat, cât şi sub aspectul relaţiilor acestuia cu lexicul comun în cadrul vulgarizării sau popularizării ştiinţifice şi, în general, prin extinderea unor termeni specializaţi în comunicarea obişnuită v.

Lexicografia are o poziţie privilegiată în relaţiile cu terminologia, în primul rând pentru că amândouă reprezintă ramuri ale lingvisticii aplicate.

Fourth ventricle choroid plexus papilloma in adult

Dar mai relevant este faptul că plexus papilloma definition studiilor de terminologie descriptivă se bazează pe dicţionare generale şi speciale şi pe definiţiile plexus papilloma definition. Bidu-Vrănceanu ; id. Rolul definiţiilor din dicţionarele generale în analiza sensului specializat a fost semnalat teoretic F.

Rastier ,62; F. Gaudin şi ilustrat practic de analiza diverselor terminologii româneşti Bidu-Vrănceanu ; id. Rezultă astfel o interdependenţă internă în terminologia non anthelmintic meaning, o dimensiune complexă — lexicală, semantică, discursiv-sintactică şi contextuală Plexus papilloma definition. Depecker prin care se demonstrează specificul acestei orientări terminologice. Interacţiunea în analiza aceluiaşi obiect de cercetare poate determina întrebarea dacă e vorba de interdisciplinaritate sau de pluridisciplinaritate C.

Fèvre Pernet Pe de altă parte se susţine rolul circular al relaţiei dintre terminologie şi lingvistică: lingvistica furnizează modele de descriere a termenilor, dar poate beneficia de rezultatele descrierilor de acest fel, printr-o regândire a faptelor plexus papilloma definition limbă.

Încă de la primele studii de terminologie descriptiv lingvistică s-a semnalat posibilitatea subdivizării ei în mai multe direcţii.

plexus papilloma definition

Implicarea mai multor discipline lingvistice susţine această idee, studiile existente putând fi grupate în cel puţin două direcţii principale: terminologia lexicalistă, bazată pe o analiză cu precădere paradigmatică, aplicată mai ales în sincronie, dar cu posibilităţi de extindere în diacronie şi terminologia textuală sau discursivă, care are mai multe posibilităţi de abordare.

Între cele două direcţii de cercetare se stabilesc mai multe puncte comune, justificate de faptul că variaţia paradigmatică se produce pe axa sintagmatică Plexus papilloma definition.

Весьма возможно, что мы найдем их стремящимися к сотрудничеству в куда большей степени, чем. -- Но ведь подземка закрыта с обоих концов. -- Мы можем распечатать .

Mejri ; T. Lino ; A. Elimam Ideea interdependenţei orientărilor descriptive este susţinută teoretic v. NeveuAnalizele terminologice efective ilustrează concret această interdependenţă v. Briu ;;; C. FèvrePernet,