Diagnosis of helminth infection requires


Anca Mare, A.

[Intestinal parasitic diseases in children]

Man, Felicia Toma, Edit Szekely, Lilla Lörinczi, Anca Şipoş Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu-Mureş Disciplina de Microbiologie Scop: compararea incidenŃelor parazitotelor intestinale la copiii din mediul urban faŃă de cei din mediul rural; compararea performanŃelor metodelor de diagnostic coproparazitologic în vederea creşterii preciziei diagnosticului.

Material şi metodă: În studiu au fost incluse două loturi de copii. Primul lot a fost alcătuit din 74 copii din mediul rural la care s-au recoltat 44 probe de materii fecale şi 55 probe pentru amprenta anală.

Al doilea lot a cuprins copii din mediul urban la care s-au recoltat probe de materii fecale.

Probele de materii fecale incluse în studiu au fost examinate simultan prin trei metode de diagnostic. Studiul s-a realizat în perioada aprilie diagnosis of helminth infection requires iunie Rezultate: IncidenŃa parazitozelor intestinale este crescută la copiii din mediul rural faŃă de cei din mediul urban şi la copiii din grupa de vârstă cuprinsă între ani.

  • Tricocefaloză - Wikipedia
  • Se estimează că peste un miliard de persoane sunt purtători de Trichuris pe toată planeta, inclusiv mai mult de de milioane de copii de vârstă preșcolară și mai mult de de milioane de copii școlarizați de ani [25] [26].
  • (PDF) [Intestinal parasitic diseases in children]

Ascarioza este cea mai frecventă parazitoză în ambele medii. Examinarea materiilor fecale prin trei metode simultan a crescut numărul de cazuri diagnosticate. Concluzii: Mediul rural şi grupa de vârstă cuprinsă infeccao helmintica ani sunt factori de risc pentru apariŃia parazitozelor intestinale.

anemie u kojencu peritoneal cancer female

Amprenta anală este mai eficientă decât examinările din materii fecale pentru diagnosticarea enterobiozei. Se recomandă folosirea în paralel a trei metode de examinare a materiilor fecale pentru a scădea rata cazurilor fals negative.

Introducere InfecŃiile cauzate de paraziŃii intestinali sunt printre cele mai răspândite infecŃii din întreaga lume. Studii epidemiologice realizate în diferite Ńări diagnosis of helminth infection requires arătat că situaŃia socială şi economică sunt factori importanŃi implicaŃi în apariŃia parazitozelor intestinale Bolile gastrointestinale acute sunt comune în Ńările în curs de dezvoltare, unde procentul de morbiditate şi mortalitate este crescut.

Înțelesul "helminth" în dicționarul Engleză

Cele mai crescute rate ale infecŃiilor cu protozoare şi helminŃi din întreaga lume apar în zonele tropicale, iar distribuŃia acestor infecŃii depinde de condiŃii cum ar fi climatul favorabil, activităŃile umane, mişcările populaŃionale şi igiena deficitară.

După cum susŃine OrganizaŃia Mondială a SănătăŃii, diareea, chiar şi cea de origine parazitară, rămâne una dintre cele mai frecvente boli ale copilăriei şi este una din cauzele majore de mortalitate la copiii din Ńările în curs de dezvoltare.

diagnosis of helminth infection requires que es el virus papiloma humano mujer

Privind răspândirea şi prevalenŃa parazitozelor intestinale în aceste Ńări sunt disponibile multe date epidemiologice; trebuie menŃionat faptul că în Ńările industrializate aceste boli nu sunt de obicei raportate, existând puŃine date raportate în literatura de specialitate în legătură cu acest subiect O treime din populaŃia lumii, în special copiii, pot fi infectaŃi cu diagnosis of helminth infection requires intestinali, cum ar fi Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Strongiloides stercoralis, aceştia putând cauza o varietate de afecŃiuni, incluzînd malnutriŃie, anemie feriprivă, sindrom de malabsorbŃie, obstrucŃii intestinale, tulburări neurologice şi psihice 3.

Diagnosis of helminth infection requires parazitozelor intestinale este confirmat prin evidenŃierea în materiile fecale a trofozoiŃilor sau a chisturilor de protozoare, a ouălor şi a larvelor de helminŃi 5.

Boli infectioase

Examinarea unei probe proaspete de materii fecale prin microscopia optică este o metodă eficientă de diagnostic a parazitozelor intestinale, însă sensibilitatea diagnosticului creşte foarte mult dacă sunt examinate mai multe probe de la acelaşi pacient 6.

Datorită densităŃii scăzute a paraziŃilor în materiile fecale, microscopia optică directă preparatul nativutilă pentru observarea Parazitozele intestinale la copii Bacteriologia, Virusologia, Parazitologia, Epidemiologia trofozoiŃilor mobili ai protozoarelor, nu este recomandată ca unică examinare la pacienŃii suspecŃi de parazitoze intestinale.

papilloma mi az

Aşadar, se recomandă utilizarea preparatului nativ în combinaŃie cu metode de concentrare a materiilor fecale, pentru a creşte sensibilitatea diagnosticului 5. În cadrul acestui studiu ne-am propus să urmărim două scopuri principale. Compararea a 3 metode diagnostice. Compararea rezultatelor acestor examinări ar putea oferi date importante în legătură diagnosis of helminth infection requires sensibilitatea fiecărei metode în parte, dar în acelaşi timp ar putea diagnosis of helminth infection requires întrebării dacă este suficientă efectuarea unei singure metode de diagnostic în cazul parazitozelor intestinale.

De asemenea, s-a avut în vedere evaluarea celor mai potrivite metode de diagnostic pentru un anumit tip de parazitoză intestinală.

La comanda in aproximativ 4 saptamani lei This care occurs in nurseries of all acuity levels, sizes, and regions across the country and is provided by a variety of providers, including pediatricians, family practice doctors, nurse practitioners, and physician assistants.

Studiul s-a efectuat în două etape. Prima etapă a studiului s-a realizat în perioada 3. De la acest lot s-au recoltat 44 probe de materii fecale pentru examenul coproparazitologic şi 55 probe pentru amprenta anală. Toate probele de materii fecale au fost examinate în paralel diagnosis of helminth infection requires trei metode diferite: metoda directă de diagnostic preparat nativ în ser fiziologicmetoda de examinare în strat gros metoda Kato-Miura şi metoda de concentrare metoda de flotaŃie Willis-Hung.

Lista principalelor căutări efectuate de utilizatori pentru accesarea dicționarului nostru online înEngleză și cele mai întrebuințate expresii cu cuvântul «helminth». Implementarea acestuia se bazează pe analizarea frecvenței de apariție a termenului «helminth» în sursele digitalizate diagnosis of helminth infection requires în Engleză între anul și până în prezent. Cărți în legătură cu helminth și extrase din aceasta pentru a furniza contextul de întrebuințare al acestuia în literatura Engleză. This collection of articles, edited by D. Halton, is the specially commissioned supplement to the journal Parasitology, volume

Cea de-a doua etapă a studiului s-a realizat în perioada De la aceşti copii s- au diagnosis of helminth infection requires un număr de probe de materii fecale care au fost examinate în paralel prin aceleaşi metode menŃionate mai sus. În ceea ce priveşte repartiŃia pe sexe a copiilor din loturile studiate care au prezentat diagnostic pozitiv de parazitoze intestinale, nu se remarcă diferenŃe între fete şi băieŃi.

În mediul urban se remarcă totuşi o pondere uşor crescută a parazitozelor la copiii de sex feminin Tabelul 1. Figura 1 - FrecvenŃa parazitozelor intestinale la copii din mediul urban comparativ cu cei din mediul rural.