Colorectal cancer lab tests, occult blood - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context


colorectal cancer lab tests human papillomavirus vaccine period

It is also used to identify colon cancer by checking for hidden or occult blood. Este folosită și pentru identificarea cancerului de colon pentru a verifica sângele ocult sau ascuns. Even if there is an occult blood cancer, you wouldn't expect interferon to make it worse. Chiar dacă ar fi cancer de sângenu te-ai aștepta ca interferonul să o agraveze.

Laboratory abnormalities included increased amylase and lipase, decreased haematocrit and occult blood in the stool. Rezultatele anormale ale analizelor de laborator au inclus amilază şi lipază colorectal cancer lab tests, scăderea hematocritului şi hemoragie digestivă ocultă.

Intercurrent infections, inflammatory or traumatic episodes, occult blood loss, haemolysis, severe aluminium toxicity, underlying haematologic diseases, or bone marrow fibrosis may also compromise the erythropoietic response.

De asemenea, infecţiile intercurente, episoadele inflamatorii sau traumatice, pierderile oculte de sângehemoliza, toxicitatea severă produsă de aluminiu, bolile hematologice subiacente, sau fibroza măduvei osoase pot compromite răspunsul eritropoietic.

Typical adverse reactions of NSAIDs such as loss of appetite, vomiting, diarrhoea, faecal occult blood, apathy colorectal cancer lab tests renal failure have occasionally been reported. Reacţii adverse tipice la AINS ca pierderea apetitului, vomă, diaree, fecale cu sângeapatie şi insuficienţă renală au fost observate ocazional. Typical adverse reactions of NSAIDs such as loss of appetite, vomiting, diarrhoea, faecal occult blood and apathy have occasionally been reported.

Reacţiile adverse tipice la produsele medicinale antiinflamatorii nesteroidiene, colorectal cancer lab tests ar fi scăderea apetitului, voma, diareea, melena sau apatia, au fost raportate ocazional. In Italy, there are regional programs of population screening that are based on research of fecal occult blood tests and done every two years in individuals over the ages of În Italia, există programe regionale de screening al populației, care se bazează pe cercetarea de teste a fecalelor, teste de sângefăcute la fiecare colorectal cancer lab tests ani, la persoanele cu vârsta peste 50 de ani.

Typical adverse reactions of non-steroidal colorectal cancer lab tests drugs NSAIDs such as loss of appetite, vomiting, diarrhoea, faecal occult blood and apathy have occasionally been reported.

Traducere "occult blood" în română

Au fost semnalate ocazional reacţii adverse tipice la medicamentele antiinflamatorii nesteroidiene cum ar fi pierderea poftei de mâncare, voma, diaree, melena sau apatia. The treatment should be discontinued if any of these signs are observed: repeated diarrhoea, vomiting, faecal occult blood, sudden weight loss, anorexia, lethargy, degradation of renal or hepatic biochemistry parameters. Tratamentul trebuie întrerupt dacă se observă una din următoarele simptome: diaree repetată, vomă, colorectal cancer lab tests cu sângepierdere bruscă în greutate, anorexie, letargie, degradarea parametrilor biochimici renali sau hepatici.

colorectal cancer lab tests

These include: iron, folate, or Vitamin B12 deficiency; aluminium intoxication; intercurrent infections; inflammatory or traumatic episodes; occult blood loss; haemolysis, and bone marrow fibrosis of any origin. Aceştia includ: deficitul de fier, colorectal cancer lab tests folic sau vitamina B12; intoxicaţia cu aluminiu; infecţiile intercurente, episoadele inflamatorii sau traumatice; hemoragiile oculte ; hemoliza şi fibrozele măduvei osoase de orice etiologie.

hpv high risk mrna

Dacă apar alte reacţii adverse ca voma, diaree repetată, fecale cu sângepierdere subită în greutate, anorexie, letargie, degradarea parametrilor biochimici renali sau hepatici, trebuie oprită administrarea produsului şi solicitat sfatul medicului veterinar. Typical adverse drug reactions of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs NSAIDs such as loss of appetite, vomiting, diarrhoea, faecal occult blood, apathy and renal failure have occasionally been reported.

Au fost raportate ocazional reacţiile adverse tipice generate de anti- inflamatorii non- steroidiene AINScum sunt pierderea apetitului, vărsături, diaree, hemoragie digestivă ocultăstare de apatie şi Other determinations include ketone, urobilinogen, bilirubin, and occult blood. Alte analize vizează corpii cetonici, urobilinogenul, bilirubina și hemoragiile oculte.

How do stool tests for colorectal cancer work? - Dr. Michael Picco

No occult blood in her stool. Nu are sânge în scaun, deci le excludem și pe astea două.

colorectal cancer lab tests

Nu sunt selectate sau colorectal cancer lab tests manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

Specificații

Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu Rezultate: Exacte: Timp de răspuns: ms. Propune un exemplu.