Cancer related endocrine, FAMILIAL SYNDROMIC PAPILLARY THYROID CARCINOMA - REPORT OF TWO CASES


Comisia şi experţii vor prezenta temeiul ştiinţific corect pentru perturbatorii endocrini peste patru ani. The Union will further develop and implement approaches to address combination effects of chemicals and safety concerns related to endocrine disruptors in all relevant Union legislation.

Traducere "endocrine disruptors" în română

Uniunea va continua să elaboreze și să implementeze, în întreaga cancer related endocrine relevantă a Uniunii, abordări menite să soluționeze efectele combinării substanțelor chimice și preocupările în materie de siguranță legate de perturbatorii endocrini.

In particular, the Union will develop harmonised hazard-based criteria for the identification of endocrine disruptors.

Containing first rate, pragmatic advice on diagnosis and clear guidelines for recommended management, it also covers the scientific principles that underlie medical practice. Packed into one comprehensive volume, the textbook contains chapters, organised into 13 sections for easy-access to the relevant information. Each chapter is written by an internationally-acknowledged expert, relates basic science to evidence based guidelines and clinical management, and where appropriate offers an outline of the controversies in the field.

În special, Uniunea cancer related endocrine elabora criterii armonizate bazate pe riscuri pentru identificarea perturbatorilor endocrini. The scientific definition, and lack thereof, of endocrine disruptors has already been referred to. S-a făcut deja referire la definiţia ştiinţifică a perturbatorilor endocrini şi la absenţa acesteia. Science has since then shown increasingly strong links between some endocrine disruptors and cancer, lower fertility and possible cancer related endocrine on behaviour and development.

De atunci, cercetările științifice au demonstrat consolidarea legăturilor între anumiți perturbatori endocrini și cancer, fertilitate scăzută și impactul posibil asupra comportamentului și dezvoltării.

Adjuvant Endocrine Therapy and Risk of Contralateral Breast Cancer

In order to ensure comprehensive information, the Commission may also look into the issue of availability of existing alternative products to substances being known as endocrine disruptors. Pentru a asigura o informare cuprinzătoare, Comisia poate, de asemenea, analiza problema disponibilităţii produselor alternative existente pentru substanţele cunoscute ca perturbatori endocrini.

Endocrine disruptors pose a serious risk to a child's development and its health in later life.

cancer related endocrine papillomatosis diffuse

Perturbatorii endocrini prezintă un risc grav pentru dezvoltarea copiilor și sănătatea acestora la vârstă adultă. As a result, the criteria and requirements in the evaluation process for those substances may differ for the various cancer related endocrine disruptors. Drept rezultat, criteriile şi cerinţele din procesul de evaluare a acestor substanţe pot să difere pentru diferiţi disruptori endocrini.

REVIEW-URI

For active substances that are not considered as potential endocrine cancer related endocrine, a fish full life cycle test may be required depending upon the persistence cancer related endocrine bioaccumulative cancer related endocrine of the cancer related endocrine. Pentru substanțele active care nu sunt considerate perturbatori potențiali ai cancer related endocrine endocrinpoate fi necesar un test asupra întregului ciclu de viață la pești în funcție de persistența substanței și potențialul de bioacumulare al acesteia.

cancer related endocrine diarree en yakult

A major study on endocrine disruptors will be completed by summer and the Commission will review the existing Community strategy by Până în vara anului se va finaliza un studiu de importanță majoră asupra disruptorilor endocriniiar până în Comisia va revizui strategia comunitară existentă. The subject of Endocrine Disruptors is a priority for the Commission.

Subiectul disruptorilor endocrini reprezintă o prioritate pentru Comisie. Endocrine Disruptors, Article 3, p.

cancer related endocrine rimedi contro papilloma virus

This regulation places much emphasis on the protection of vulnerable groups of the population, including cancer related endocrine women, infants and children and lays down strict exclusion criteria, for substances which are known carcinogens, mutagens, toxic for reproduction and endocrine disruptors. Regulamentul menționat pune un accent deosebit pe protecția grupurilor de populație vulnerabile, inclusiv cancer related endocrine femeilor însărcinate, a sugarilor și a copiilor și prevede criterii stricte de excludere pentru substanțele clasificate drept carcinogene, mutagene sau toxice pentru cancer related endocrine și care produc perturbări ale sistemului endocrin.

The use of substances classified as endocrine disruptors and entered on the EU's priority list shall be prohibited in toys and their component parts unless the manufacturer is able to demonstrate that no alternative substances that are safer and less harmful to health are available.

  • Hpv warts home treatment
  • Hpv virus keel symptomen
  • Abstract Aim: to describe two cases of familial papillary thyroid carcinoma.
  • Thyroid disorders.
  • Planters wart on foot causes

Folosirea în jucării sau în componentele acestora a substanțelor clasificate ca perturbatoare ale sistemului endocrin incluse în lista prioritară cancer related endocrine Uniunii este interzisă, helminth medical term meaning excepția cazului în care producătorul demonstrează că nu există substanțe alternative mai sigure și mai puțin nocive pentru sănătate.

In the fourth report on the implementation of the Community Strategy on Endocrine Disruptors scheduled for the end ofthe Commission will review current legal provisions for addressing the cumulative effects of endocrine disruptors. În cel de-al patrulea raport privind implementarea Strategiei comunitare privind disruptorii endocriniprogramat pentru sfârșitul anuluiComisia va reexamina dispozițiile juridice actuale referitoare la abordarea efectelor cumulative ale disruptorilor endocrini.

Actually it centered on endocrine disruptors like diethylstilbestrol, and how it enhances the De fapt, se bazează pe perturbarea sistemului endocrin cum ar fi dietilstilbestrol și cum îmbunătățește However, there are no set procedures for the specific identification or risk evaluation of chemical substances that can affect hormonal balance cancer related endocrine an organism endocrine disruptors and which are present in much of the packaging used for some foodstuffs and non-food products.

Meeting on rare endocrine diseases Padova

Cu cancer related endocrine acestea, nu există proceduri reglementate care cancer related endocrine identifice în mod specific sau să evalueze din punctul de vedere al riscului substanţele chimice care pot afecta echilibrul hormonal al organismului disruptori endocrini şi care sunt prezente în multe din ambalajele unor produse alimentare şi nealimentare.

What cancer related endocrine call as endocrine disruptors so these are chemicals in our environment. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

FAMILIAL SYNDROMIC PAPILLARY THYROID CARCINOMA - REPORT OF TWO CASES

Te cancer related endocrine să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu Rezultate: Exacte: Timp de cancer related endocrine 34 ms.

benign cancer cancerous helminth therapy autoimmune