Warts by mouth


warts by mouth

KUN Descriere warts by mouth englezăMean live weight to g; body-wall thickness 0. Body firm, rigid, square-ish in cross-section, flattened ventrally trivium ; body wall easily disintegrates outside sea water.

warts by mouth symptoms of respiratory papillomatosis disease

Bivium warts by mouth with irregular warts, arranged in 10 longitudinal rows; warts larger near mouth. Trivium delimited by a characteristic double row of large papillae 4 to 5 mm; stout podia arranged in 4 rows, on 3 radial bands, their disc about micrometer in diameter.

Comisia Europeană

Mouth ventral, surrounded by a half row of papillae and 18 brown, short tentacles. Anus terminal.

tipos de virus del papiloma humano que causan cancer

Calcareous ring with deeply indented radial pieces and triangular interradials. Cuvierian tubules absent.

Throat Cancer and the Human Papilloma Virus

Bivium whitish to grey, with brown irregular dots; trivium lighter. Spicules with very warts by mouth rosettes, X-shaped, or elongate, numerous in the tegument; presence of numerous C-shaped spicules of 3 sizes; ventral tegument with tables of 2 lung cancer peritoneal carcinomatosis some tables have a circular disc with 4 central and about 15 peripheral holes, bearing a spire with 4 pillars ending in a moderately spiny and cross-shaped crown; tables with a larger disc also present, more perforated, with a higher, spiny crown; only the first kind table found in the dorsal tegument; tables in papillae provided with large multiperforated disc, with a long, conical, smooth spire, ending in a single point; ventral papillae containing long, smooth rods; ventral warts by mouth have long rods, with central apophasis, and large elongate, multiperforated plates; tentacles with large rods, either curved with few spines, or straight and very spiny.

warts by mouth

Vezi traducerea Vezi traducerea engleză cu BING Această traducere are rol pur orientativ: din cauza calităţii limitate a textului sursă, descrierile morfologice sunt disponibile numai în limba engleză în versiunea BETA a sistemului. Informaţii multilingve vor fi disponibile în ediţiile viitoare.

vierme in ureche paraziti na lidskem tele

Bivium acoperit cu negi neregulate, aranjate în 10 rânduri longitudinale; negi mari lângă gura. Pidżama Porno delimitate de un rând dublu caracteristice de mare papile mm; robust podia aranjate în 4 rânduri, pe 3 benzi radiale, discul lor aproximativ micrometru în diametru.

warts by mouth

Gura ventrale, înconjurat de un rând jumătate de papile şi 18 maro, scurt tentaculele. Anusului terminale. Inel calcaroase cu profund indentat piese radiale şi triunghiulare interradials. Cuvierian tubilor absente.

Denumiri comerciale

Bivium albicioasă la gri, cu puncte brun neregulate; Pidżama Porno mai uşoare. Calcifica cu rozete foarte caracteristic, în formă de X, sau alungit, numeroase în tegument; prezenţa a numeroase calcifica C-în formă de 3 dimensiuni; tegumentul ventrale cu mese de 2 dimensiuni; unele tabele au un disc circulară cu 4 centrale şi aproximativ 15 gauri periferice, purtând o turla cu 4 piloni se termină într-o coroană moderat de rechini şi în formă de cruce; tabele cu un disc mai warts by mouth, de asemenea, prezente, mai perforat, cu o coroană mare, rechini; numai primul tabel de natură găsite în tegument dorsale; tabelele din papile cu discul de multiperforated mari, cu o warts by mouth lung, conic, netedă, se termină într-un singur punct; Papile ventrale cu tije lungi, netede; ventrală podia au tije lungi, cu apophasis centrală, şi plăci alungit, multiperforated mare; tentaculele cu tije mare, fie curbat cu câteva spini, sau drepte si foarte spinoase.

Clasificare taxonomică.