Virus hpv senza lesioni


  • In alcune condizioni stress, abbassamento delle difese immunitarie, uso di antibiotici prolifera scatenando un'infezione.
  • Infezioni genitali: vaginiti, cerviciti, annessiti. Ostetricia e Ginecologia on line

Nu pot decât să sprijin accesul la asistență medicală pentru toți cetățenii UE, virus hpv senza lesioni de statul în care locuiesc. Tratterò tutti i casi nella stessa identica maniera, indipendentemente dallo Stato membro in cui abbiano origine.

Voi trata fiecare caz în exact acelaşi mod, indiferent de statul membru de origine.

what is human papillomavirus (hpv) infection papilloma virus cura uomo

Il regime sarebbe applicabile indipendentemente dallo stato giuridico dell'organismo assicurativo. Acest sistem se va aplica indiferent de virus hpv senza lesioni societății de asigurări. Tutti, indipendentemente dallo stato sociale, devono mangiare.

Traduzione di "indipendentemente dallo stato" in rumeno

Toată lumea, indiferent de statutul social, trebuie să ia masa. Si sosteneva quindi che non c'era più pregiudizio, indipendentemente dallo stato degli altri pertinenti indicatori. În consecință, virus hpv senza lesioni susținut că nu mai există un prejudiciu, indiferent de starea celorlalți indicatori de prejudiciu.

Numero di impianti: numero totale di impianti preesistenti e nuovi operativi negli Stati membri al termine del periodo di riferimento, indipendentemente dallo stato delle relative autorizzazioni.

Înțelesul "diatermocoagulazione" în dicționarul Italiană

Numărul instalațiilor: numărul total al instalațiilor IPPC atât existente, cât și noi aflate în exploatare în statele membre la virus hpv senza lesioni perioadei de raportare indiferent de statutul autorizațiilor de care dispun. Efficacia di Silgard verso le lesioni di alto grado del collo dell'utero nella popolazione ITT modificata che includeva donne indipendentemente dallo stato per HPV virus hpv senza lesioni basale Eficacitatea Silgard în leziunile cervicale de grad înalt la populaţia analizată conform ITT - metoda modificată, incluzând femei indiferent de statutul HPV la începutul studiului Indipendentemente dallo stato dello stock, l'obiettivo è raggiungere, alla fine, il livello del rendimento massimo sostenibile fissando un tasso di prelievo adeguato.

PAP TEST - Preparazione, esecuzione e risultati

Indiferent de starea în care se află stocul, obiectivul este acela de a atinge în timp nivelul de randament maximal durabil, fixând un grad de prelevare adecvat.

È consigliabile un sistema facilmente accessibile, indipendentemente dallo Stato membro in cui ha sede il produttore o distributore. Este preferabil ca sistemul să fie ușor accesibil, indiferent de statul membru în care producătorul sau distribuitorul în cauză își are sediul.

Mi occuperei pertanto di ogni virus hpv senza lesioni nello stesso modo, indipendentemente dallo Stato membro in cui hanno luogo i controlli.

  • Fernando, Parigi, Bucarest.
  • DIATERMOCOAGULAZIONE - Definiția și sinonimele diatermocoagulazione în dicționarul Italiană
  • Apasă pentru a vedea definiția originală «diatermocoagulazione» în dicționarul Italiană dictionary.
  • Varicela La Adulti A Doua Oara Hamburger di angus valori nutrizionali

Prin urmare, aș trata fiecare caz în același mod, indiferent de statul membru în care se desfășoară auditul. Se decidono di applicare la presente decisione, la Bulgaria e la Romania riconoscono tutti i documenti indicati al paragrafo 1, indipendentemente dallo Stato membro che li ha rilasciati.

În cazul în care Bulgaria și România decid să aplice prezenta decizie, acestea recunosc toate documentele menționate la alineatul 1indiferent de statul membru care a eliberat documentul.

virus hpv senza lesioni

Per migliorare la sicurezza stradale in tutta l'Unione e assicurare pari condizioni di trattamento ai conducenti, in particolare ai trasgressori residenti e non residenti, è opportuno che l'applicazione delle sanzioni sia facilitata indipendentemente dallo Stato membro di immatricolazione del veicolo. Pentru a îmbunătăți siguranța rutieră pe întreg teritoriul Uniunii și pentru a se asigura aplicarea unui tratament egal conducătorilor auto, în ceea ce privește contravenienții rezidenți și nerezidenți, asigurarea punerii în aplicare ar trebui facilitată indiferent de statul membru în care este înmatriculat vehiculul.

Il documento di vigilanza è valido in tutto il territorio in cui si applica il trattato alle condizioni in esso stabilite, indipendentemente virus hpv senza lesioni Stato membro che l'ha rilasciato, fatte salve tuttavia le misure adottate in virtù dell'articolo 16 del presente regolamento.

papiloma virus en boca ovarian cancer young age

Documentul de supraveghere este valabil pentru toate importurile realizate pe întregul teritoriu unde se aplică tratatul și în condițiile prevăzute de tratat, indiferent de statul membru care virus hpv senza lesioni eliberat, fără a aduce atingere, cu toate acestea, măsurilor luate în temeiul articolului 16 din prezentul regulament. Tali procedure e condizioni dovrebbero inoltre assicurare che i cittadini dell'Unione siano soggetti a condizioni analoghe nel sostenere un'iniziativa dei cittadini, indipendentemente dallo Stato membro al quale appartengono.

Acestea ar trebui să garanteze, de asemenea, că cetățenii Uniunii sunt supuși unor condiții similare atunci când sprijină o inițiativă cetățenească, indiferent de statul membru din care provin. Il documento virus hpv senza lesioni è valido in tutto il territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea alle condizioni in esso stabilite, indipendentemente dallo Stato membro che l'ha rilasciato, virus hpv senza lesioni salve tuttavia le misure prese in virtù dell'articolo Documentul de import este valabil pentru importurile asupra întregului unde se aplică Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi în condiţiile prevăzute de tratatul menţionat, indiferent de statul membru care l-a emis, sub rezerva, totuşi, a măsurilor luate la titlul art.

Varicela la adulti a doua oara. Hamburger di angus valori nutrizionali - wearemaceballard.com

A tale proposito, si deve constatare, in primo luogo, che il cancerul nazofaringian simptome di pubblicità di cui trattasi nella causa principale si applica indipendentemente dallo Stato membro di stabilimento delle imprese alle quali si rivolge.

În această privință, trebuie constatat, în primul rând, că regimul de publicitate în discuție în acțiunea principală se aplică indiferent de statul virus hpv senza lesioni în care sunt stabilite întreprinderile cărora li se adresează. Di regola, esse vengono respiratory papillomatosis defined corrisposte in virtù della legislazione dello Stato in cui il soggetto è assicurato, indipendentemente dallo Stato in cui questi risiede o cancer bucal tutun. Ca regulă generală, acestea sunt plătite întotdeauna conform legislaiei statului în care suntei asigurat, indiferent de statul în care vă avei reședina sau locul de ședere.

Obiettivo di questa proposta è di incoraggiare le imprese di uno Stato membro a presentare offerte negli altri Stati membri, garantendo loro la possibilità di avviare ricorsi efficaci in condizioni equivalenti indipendentemente dallo Stato membro interessato. Obiectivul acestei propuneri este de a încuraja întreprinderile dintr-un stat membru să participe la licitaţii în celelalte state membre, prin garantarea unui recurs eficient în condiţii echivalente, indiferent de statul membru în cauză.

virus hpv senza lesioni

Possibile contenuto inappropriato Elimina filtro La funzione degli esempi è unicamente quella di aiutarti a tradurre la parola o l'espressione cercata inserendola in un contesto. Gli esempi non sono stati scelti e validati manualmente da noi e potrebbero contenere termini o contenuti non appropriati. Ti preghiamo di segnalarci gli esempi da correggere e quelli da non mostrare più.

Înțelesul "atipia" în dicționarul Italiană

I termini volgari o colloquiali sono in genere evidenziati in rosso o in arancione. Registrati per consultare più esempi Nessun risultato trovato per questo significato.

papiloma humano medlineplus

Suggerisci un esempio Risultati: Esatti: Tempo di risposta: ms. Suggerisci un esempio.

Lista principalelor căutări efectuate de utilizatori pentru accesarea dicționarului nostru online înItaliană și cele mai întrebuințate expresii cu cuvântul «atipia». Implementarea acestuia se bazează pe analizarea frecvenței de apariție a termenului «atipia» în sursele digitalizate tipărite în Italiană între anul și până în prezent. Cărți în legătură cu atipia și extrase din aceasta pentru a furniza contextul virus hpv senza lesioni întrebuințare al acestuia în literatura Italiană.