Uterine cancer white blood cells. Traducere "polycythemia" în română


Another blood cell disorder such as thrombocythemia or polycythemia vera O altă boală a celulelor roșii, cum ar fi trombocitemia sau policitemia vera Absolute polycythemia is characterized by an absolute increase in the circulating RBC mass, as a result of an increase in bone marrow production. Policitemia absolută se caracterizează printr-o creștere absolută în RBC circulant masa, ca urmare a unei creșteri a producției de măduvă osoasă.

Marked polycythemia a net increase in the total number of blood cells Uterine cancer white blood cells policitemie o creștere netă a numărului total de celule din sânge Analysisoflaboratorytesting for the possible presence of high blood pressure, anemia, polycythemia, or infections, hypercoagulable states and evaluation levels of the blood lipids.

Analiza testelor hpv virus-srpski jezik laborator pentru posibila prezență a tensiunii arteriale crescute, anemie, policitemie sau infecții, stări de hiper coagulabilitate și nivelurile de evaluare ale lipidelor din sânge.

In some dogs, however, polycythemia or uterine cancer white blood cells allergic state in uterine cancer white blood cells an increased number of eosinophils concentrate in the blood develops as a result of the disease. În unele câini, totuși, policitemie sau eosinophila stare alergică, în care un număr crescut de eozinofile concentreze în sânge dezvoltă ca urmare a bolii.

Furthermore it is used to diagnose and identify the best treatment for blood cancer, Hodgkin's disease, acute and chronic leukemias, myeloma and myeloproliferative disorders such as essential thrombocythemia, polycythemia vera, and myelofibrosis. Mai mult, este folosită pentru a diagnostica și identifica cel mai tratament pentru cancerul de sânge, boala Hodgkin, leucemia cronică și acută, mielom și bolile mieloproliferative, cum ar fi trombocitemia esențială, policitemia vera uterine cancer white blood cells mielofibroza.

Blood testing, for example, may reveal anemia, abnormally high hpv cancer uterino of red blood cells polycythemiaincreased number of leukocytes or white blood cells, and abnormally high number platelets thrombocytosis. Sânge de testare, de exemplu, poate dezvălui anemie, anormal de uterine cancer white blood cells mare de celule roșii din sânge policitemienumăr crescut de leucocite sau de celule albe din sânge, și trombocite anormal de ridicate număr trombocitoză.

Traducere "polycythemia" în română

For many patients, Polycythemia vera may not even cause any signs or symptoms. Pentru mulţi pacienţi, policitemia vera poate să nu provoace niciun semn sau simptom.

uterine cancer white blood cells papiloma ductal en boca

The risk of Polycythemia vera increases with age. Riscul de policitemia vera creşte odata cu vârsta. Polycythemia is classified as relative, transient, or absolute. Policitemia este clasificat ca relativ, tranzitoriu, sau absolută.

Most people with Polycythemia vera have this kind of mutation.

vaccino papilloma virus genova

Cei mai mulți oameni cu policitemia vera au acest tip de mutaţie. Without any or without a proper treatment, Polycythemia vera can be life-threatening.

Traducere "policytemie" în engleză

Fără tratament adecvat, policitemia vera poate pune viața în pericol. Polycythemia vera occurs when a mutation in a bone marrow cell causes a problem with the blood cell production. Policitemia vera se produce atunci când apare o mutaţie într-o celulă de la nivelul măduvei osoase ce rezultă în proliferare excesivă a celulelor.

infestare cu paraziti simptome

Polycythemia vera is a uterine cancer white blood cells slow-growing type of blood cancer in which the bone marrow makes too many red blood cells. Policitemia vera este un tip rar de cancer al sângelui cu dezvoltare lentă în care măduva osoasă produce prea multe globule roşii.

policytemie - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context

However, in Polycythemia vera, this regulatory mechanism becomes damaged and uterine cancer white blood cells bone marrow makes too many of some blood cells. Cu toate acestea, în policitemia vera, acest mecanism de reglare devine deteriorat şi măduva osoasă produce prea uterine cancer white blood cells dintre unele celule sanguine. Polycythemia vera may also result in production of too many of the other types of blood cells - white blood cells and platelets.

Policitemia vera poate duce, de asemenea, la producția de prea multe dintre celelalte tipuri de celule sanguine - leucocite și trombocite. Polycythemia is a rather serious blood condition, characterized as an abnormal increase in the amount of red blood cells in the circulatory system. Policitemia este o afecțiune destul de gravă de sânge, caracterizată ca o creștere anormală în sumă de celule roșii din sânge în sistemul circulator. Polycythemia vera is a blood disorder that involves the thickening of the blood due to an overproduction of uterine cancer white blood cells blood cells by the bone marrow.

Policitemia vera este o tulburare de coagulare, care implică îngroșarea sângelui din cauza o supraproductie de celule roșii din sânge de către măduva osoasă. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

1. Exposure Data

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu Rezultate: Exacte: Timp de răspuns: 38 ms.

papiloma en el boca papilloma in duct

Propune un exemplu.