Uterine cancer treatment


GHID din 4 decembrie privind cancerul de endometru Anexa nr. Metodologie de elaborare3. Etapele procesului de elaborare3.

Who Can Use This Tool?

Data reviziei4. Evaluare şi diagnostic5. Diagnostic şi bilanţ pre-terapeutic şi stadializare6. Tratamentul cancerului de endometru operabil6.

Why Is This Tool Useful?

Tratamentul cancerului de endometru la pacientele cu risc scăzut de recidivă6. Tratamentul cancerului de endometru la pacientele cu risc intermediar de recidivă6. Tratamentul cancerului de endometru la pacientele cu risc crescut de recidivă6.

how does helminthic therapy work cervical cancer nhs

Categorii speciale ale tratamentului cancerului de endometru6. Tratamentul cancerului de endometru cu celulă clară şi papilar seros6. Tratamentul sarcomului uterin6.

Statistici şi prognostic Semne şi simptome cancer endometrial Unele femei cu cancer endometrial nu au simptome până când boala nu s-a răspândit în alte organe. Dar cancerul endometrial este, de obicei, diagnosticat la uterine cancer treatment, deoarece apar simptomele clare — cum ar fi sângerarea vaginală.

Tratamentul cancerului de endometru asociat cu cancerul ovarian6. Tratamentul cancerului de endometru avansat sau recidivat7.

uterine cancer treatment high risk hpv strains

Urmărire şi monitorizare8. Aspecte administrative9.

[Lymph node dissection in endometrial cancer].

Grade de recomandare şi nivele ale dovezilor Clasificarea histopatologică OMS al cancerului uterin 1 Variabile prognostice în cancerul de endometru 3, 4 Medicamente menţionate în ghidPrecizăriGhidurile clinice pentru Obstetrică şi Ginecologie sunt elaborate cu scopul de a asista personalul medical pentru a lua decizii în îngrijirea pacientelor cu afecţiuni ginecologice şi obstetricale. Deşi ghidurile reprezintă uterine cancer treatment fundamentare a bunei practici medicale bazate pe cele mai recente dovezi disponibile, ele nu intenţionează să înlocuiască uterine cancer treatment practicianului în fiecare caz individual.

Decizia medicală este un proces integrativ care trebuie să ia în considerare circumstanţele individuale şi opţiunea pacientei, precum şi resursele, caracterele specifice şi limitările instituţiilor de practică medicală. Se aşteaptă ca fiecare practician care aplică recomandările în scopul diagnosticării, definirii unui plan terapeutic sau de urmărire, sau al efectuării unei proceduri clinice particulare să utilizeze propriul raţionament medical independent în contextul circumstanţial clinic individual, pentru a uterine cancer treatment orice îngrijire sau tratament uterine cancer treatment pacientei în funcţie de particularităţile acesteia, opţiunile diagnostice şi curative disponibile.

Uterine (Endometrial) Cancer: Prediction Tools | Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Instituţiile şi persoanele care au elaborat acest ghid au depus eforturi pentru ca informaţia conţinută în ghid să fie corectă, redată cu acurateţe şi susţinută de dovezi. Recomandările din acest ghid uterine cancer treatment sunt bazate pe un consens al autorilor privitor la abordările uterine cancer treatment acceptate în momentul actual.

În absenţa dovezilor publicate, uterine cancer treatment sunt bazate pe consensul experţilor din cadrul specialităţii.

uterine cancer treatment giardia lamblia paraziti nedir

Totuşi, ele nu reprezintă în mod necesar punctele de vedere şi opiniile tuturor uterine cancer treatment şi nu le reflecta în mod obligatoriu pe cele ale Grupului Coordonator. Ghidurile clinice, spre diferenţă de protocoale, nu sunt gândite ca directive pentru un singur curs al diagnosticului, managementului, tratamentului sau urmăririi unui caz, sau ca o modalitate definitivă de îngrijire a pacientei.

[Surgery in advanced cervical cancer].

Variaţii ale practicii medicale pot fi necesare pe baza circumstanţelor individuale şi opţiunii pacientei, precum şi resurselor şi limitărilor specifice instituţiei uterine cancer treatment tipului de practică medicală.

Acolo unde recomandările acestor ghiduri sunt modificate, abaterile semnificative de la ghiduri trebuie documentate în întregime uterine cancer treatment protocoale şi documente medicale, iar motivele modificărilor trebuie justificate detaliat. Instituţiile şi persoanele care au elaborat acest ghid îşi declină responsabilitatea legală pentru orice inacurateţe, informaţie percepută eronat, pentru eficacitatea clinică sau succesul oricărui regim terapeutic detaliat în acest ghid, pentru modalitatea de utilizare uterine cancer treatment aplicare sau pentru deciziile finale ale personalului medical rezultate din utilizarea sau aplicarea lor.

De asemenea, ele nu îşi asumă responsabilitatea nici pentru informaţiile referitoare la produsele farmaceutice menţionate în acest ghid. În fiecare caz specific, utilizatorii ghidurilor trebuie să verifice literatura de specialitate specifică prin intermediul surselor independente şi să confirme că uterine cancer treatment conţinută în uterine cancer treatment, în special dozele medicamentelor, este corectă. Orice referire la un produs comercial, proces sau serviciu specific prin utilizarea numelui comercial, al mărcii sau al producătorului, nu constituie sau implică o promovare, recomandare sau favorizare din partea Grupului de Coordonare, a Grupului Tehnic de Uterine cancer treatment, a coordonatorului sau editorului ghidului faţă de altele similare care nu sunt menţionate în document.