Serologie papillomavirus homme, Boli infectioase transmisibile-Augustin Cupsa


Serologie papillomavirus homme aparatului urinar se află în strânsă corelaţie morfo-funcţională cu organele aparatului genital, atât din punctul de vedere al dezvoltării embrionare, cât şi al anatomie topografice. Organele urinare sunt reprezentate de: rinichi, uretere, vezica urinară şi uretră. Nephros, lat.

serologie papillomavirus homme

Asigură pe de-o parte, filtrarea plasmei sanguine şi formarea urinii, iar pe de altă parte au şi funcţie endocrină prin producerea de renină şi bradikinină. Rinichii sunt organe retroperitoneale, situate în lojele renale şi înconjurate de o cantitate variabilă de ţesut adipos, capsula adipoasă Serologie papillomavirus homme adiposa care asigură protecţia acestora împotriva presiunilor exercitate de organele învecinate.

Rinichiul drept este dispus la dreapta de vena cavă caudală, iar rinichiul stâng la stânga de aortă. Cu excepţia suinelor, la toate mamiferele domestice, rinichiul drept este situat mai cranial decât rinichiul stâng, în contact cu procesul caudat şi cu lobul drept al ficatului, fapt ce îi limitează mişcarea în timpul respiraţiei.

Rinichiul stâng este mai mobil, iar la rumegătoare datorită presiunii exercitate de rumen, este deplasat spre partea dreaptă a cavităţii abdominale, suspendat de un mezou lung şi foarte mobil. În general, rinichii au culoare brun-roşietică şi aspect de bob de fasole la carnivore, rumegătoarele mici şi leporide. La celelalte specii forma rinichilor este diferită în funcţie de specie. Rinichii prezintă două feţe, două margini şi două extremităţi. Serologie papillomavirus homme dorsală Facies dorsalis este netedă şi convexă, venind în contact cu musculatura abdominală sublombară.

Faţa ventrală Facies ventralisnetedă şi convexă, este în contact cu fascia renală şi cu peritoneul parietal. Marginea laterală Margo lateralis este convexă. Marginea medială Margo medialis este mai scurtă, concavă şi la nivelul ei se situează hilul renal Hilus serologie papillomavirus homme.

serologie papillomavirus homme

În dreptul hilului renal parenchimul adăposteşte sinusul renal Sinus renalis în care este inclus pelvisul renal Pelvis renalis sau bazinetul, porţiunea mai dilatată a ureterului. Extremitatea cranială şi caudală Extremitas cranialis et caudalis sunt în general convexe, formând polul cranial, respectiv polul caudal al rinichiului.

la enterobiasis sintomas

Parenchimul renal este alcătuit din zona corticală Cortex renis situată la periferie imediat sub capsula fibroasă şi zona medulară Medulla renis plasată sub corticală. Corticala renală este în general brun-roşietică şi are un aspect granular fin. Medulara este organizată în piramide renale Pyramides renales a căror bază şi laturi sunt orientate spre corticală.

does genital hpv cause cancer

Vârful piramidelor renale formează papilele renale Papilles renales. La speciile serologie papillomavirus homme care medulara fuzionează, vârful papilelor formează creasta renală Crista renalis. Papilele şi crestele renale sunt perforate de numeroase găuri papilare Foramina papillaria care formează aria ciuruită Area cribosa prin care urina se scurge în bazinet. Rinichii sunt alcătuiţi din serologie papillomavirus homme renali Lobus renalesfiecare lob conţinând câte o piramidă renală şi substanţa corticală care o înconjoară.

La majoritatea speciilor de mamifere domestice rinichii au suprafaţa netedă şi convexă, deoarece corticala fuzionează complet.

ViaĠa devine posibilă 4 Se formează planeta Pământ. În timp, microbii au ajuns serologie papillomavirus homme ocupe, singuri, toate niúele fundamentale ale acesteia, y mai mult decât tot restul formelor de viaĠă la un loc.

Numai la rumegătoarele mari rinichii au suprafaţa neregulată deoarece corticala fuzionează doar parţial. În timpul dezvoltării embrionare, la toate speciile, rinichii au serologie papillomavirus homme multilobar care dispare la unele specii, prin fuzionarea ulterioară a lobilor renali.

Ascaris oxyuris rumegătoarele mari şi suine rinichiul este serologie papillomavirus homme deoarece medulara nu fuzionează, iar vârful fiecărui lob renal rămâne individualizat. La speciile la serologie papillomavirus homme medulara fuzionează, vârful papilelor renale formează o creasta renală, rinichiul fiind monopapilar.

Unitatea morfofuncţională a rinichiului este nefronul. Numărul de nefroni este variabil în funcţie de specie: 2 4 milioane la cal şi vacă, 1 milion la porc, la câine şi pisică. Nefronul este alcătuit dintr-un glomerul renal şi un sistem de tubi uriniferi. La nivelul glomerului renal se realizează filtrarea plasmei sanguine şi formarea urinii primare. Tubii uriniferi, la nivelul cărora se realizează absorbţia apei, glucozei, electroliţilor şi aminoacizilor, sunt reprezentaţi de tubii contorţi proximali, ansa nefronului ansa Henle şi tubii uriniferi distali care se deschid apoi în tubul colector.

Încărcat de

Vascularizaţia arterială renală este asigurată de artera renală care pătrunde direct în hilul organului, unde se serologie papillomavirus homme continua serologie papillomavirus homme arterele: interlobare, arcuate, interlobulare, glomerulare aferente şi eferente.

Venele renale sunt similare arterelor, reprezentate de venele: interlobulare, arcuate, interlobare, venulele stelate. Inervaţia renală este realizată de fibre simpatice şi parasimpatice care provin din plexul solar. Fibrele simpatice formează sinapse în ganglionului celiac, ganglionul mezenteric cranial şi în plexul renal.

Fibrele parasimpatice provin din trunchiul vagal dorsal.

Boli infectioase transmisibile-Augustin Cupsa

Prezintă o porţiune abdominală şi o porţiune pelvină. Porţiunea pelvină Pars pelvina începe în dreptul arterei iliace externe, la masculi traversează pliul urogenital, iar la femele ligamentul lat, deschizându-se în peretele dorsal, nu departe de colul vezicii urinare, prin ostiul ureteral Ostium ureteris.

Structural, ureterele sunt alcătuite din adventice, musculoasă dispusă pe două straturi şi mucoasă. Topografia vezicii urinare este diferită în funcţie de gradul ei de plenitudine, astfel că atunci când vezica urinară este aproape goală, se retractează în cavitatea pelvină, în timp ce în plenitudine maximă se extinde până în cavitatea abdominală spre regiunea ombilicală, unde poate fi uşor examinată prin palpaţia transabdominală.

CARTE ASAMBLATA APARATUL UROGENITAL - PDF Free Download

Raportul vezicii urinare cu organele învecinate este diferit în funcţie de sex. La masculi, dorsal vine în contact cu rectul, putând fi palpată prin examen transrectal.

Он слышал эти слова serologie papillomavirus homme часто, что все их значение выдохлось, превратив их лишь в набор звуков без особого смысла. И все же выражение "все мои жизни", если призадуматься, было достаточно странным. Ему было более или менее известно, что за этим скрывается; теперь настало время знать .

La femele, dorsal vine în serologie papillomavirus homme cu uterul şi cu ligamentele largi. Vezica urinară prezintă apexul Apex vesicae situat cranial, corpul Corpus vesicae situat median şi gâtul sau cervix Serologie papillomavirus homme vesicae situat caudal, care se continuă cu uretra.

La nivelul feţei dorsale Facies dorsalis se deschid cele două uretere, iar faţa ventrală Facies ventralis este plasată în apropierea planşeului cavităţii abdominopelvine. Vezica urinară este consolidată în abdomen serologie papillomavirus homme intermediul a trei ligamente: ligamentul vezical median Lig.

Mult mai mult decât documente.

Pe faţa dorsală a vezicii urinare se delimitează trigonul vezical Trigonum vesicaesituat între cele două orificii de deschidere ale ureterelor şi orificiul uretral intern. Bilateral, limita trigonului vezical este marcată de pliul ureteral Plica ureterica care se situează în prelungirea caudală a coloanelor ureterale Columna uretericaformate datorită traiectelor submucoase ale segmentelor terminale ureterale.

Pliurile ureterale se unesc în dreptul uretrei formând creasta uretrală Crista urethraliscare la masculi se termină caudal la serologie papillomavirus homme unui colicul seminal.

Peretele vezicii urinare este alcătuit din: tunica seroasă, reprezentată de serologie papillomavirus homme visceral; tunica musculoasă alcătuită din fibre musculare netede dispuse în trei straturi, longitudinal superficial, transvers şi longitudinal profund; tunica submucoasă, elastică, ce conţine numeroase fibre elastice; tunica mucoasă alcătuită dintr-un epiteliu pavimentos prevăzut cu o cuticulă impermeabilă pentru urină.

Его голос был очень слабым, но в нем не чувствовалось тревоги или страха. Скорее serologie papillomavirus homme нес в себе бездну изумления и любопытства, словно Хилвар наткнулся на нечто столь удивительное, что не желал возиться с нетерпеливыми расспросами - Ты опоздал, - сказал.

- Оно уже .

Vascularizaţia arterială este asigurată de artera prostatică la masculi şi de artera vaginală la femele, precum şi de arterele ombilicale, obturatoare. Venele sunt satelite ale arterelor formând o reţea superficială.

  • Oxiuros en bebes tratamiento
  • Boli infectioase transmisibile-Augustin Cupsa
  • H pylori anemie

Inervaţia este realizată de ramuri pelvine şi de ramuri ventrale ale nervilor sacrali. La masculi este un conduct urogenital ce începe la nivelul orificiului uretral intern Ostium urethral internum şi se extinde până în dreptul coliculilor seminali. Uretra feminină Urethra feminina este un conduct musculo-membranos, serologie papillomavirus homme href="http://ghise-ioan.ro/cancer-patients-genetic-testing-976828.php">cancer patients genetic testing urinar, care începe la nivelul orificiului uretral intern şi se deschide la limita dintre vagin şi vestibulul vaginal, puţin caudal de plica himenală, serologie papillomavirus homme orificiul uretral extern Ostium urethral externum.

Structural, uretra este alcătuită din adventice, tunică musculoasă alcătuită din fibre netede, logitudinale şi circulare şi tunica mucoasă. Dorsal, pe plafonul uretrei se evidenţiază creasta uretrală Crista urethraliscare la iapă, capră şi oaie este prezentă în prima jumătate a uretrei, iar la vacă este extinsă pe toată lungimea uretrei. Numai la vacă, oaie, capră şi scroafă sub orificiul extern al uretrei se formează un fund de sac al mucoasei ce reprezintă diverticulul suburetral Diverticulus suburethrale.

Rinichiul drept are aspect cordiform, fiind mai lat decât lung. Pelvisul renal este asemănător literei V. Este plasat mai cranial decât simetricul, în dreptul extremităţii dorsale a ultimelor două coaste şi a procesului transvers al primei vertebre lombare. Extremitatea cranială este plasată în impresia renală a lobului drept al ficatului, venind în contact cu lobul drept al pancreasului şi cu cecumul.

Rinichiul stâng are formă de bob de fasole, pelvisul renal contur de semicerc, extremitatea caudală este mai dezvoltată, serologie papillomavirus homme este profund şi orientat uşor ventral. Poate fi palpat în dreptul proceselor transverse ale vertebrelor lombare I-III, venind în contact cu splina, lobul stâng al pancreasului şi curbura pelvină a colonului ascendent.

Bazinetul colectează urina de la extremităţile rinichiului prin câte un reces terminal Recessus terminalis. Mucoasa pelvisului renal şi din porţiunea iniţială a ureterelor conţine numeroase glande mucoase, care secretă un mucus ce imprimă urinii aspectul serologie papillomavirus homme.

colorectal cancer kenya paraziti u stolici kod odraslih simptomi

Vezica urinară este ovoidă, cranial vine în contact cu flexura pelvină a colonului ascendent, iar caudal la masculi este flancată de lobii prostatei.