Paraziti znacenje, Alanin aminotransferaza (ALT)


  • treci analiza viermi - ghise-ioan.ro
  • Papilloma lll icd 10

Kada i zašto su povišene transaminaze? Aminotransferaze transaminaze su unutarćelijski enzimi koji učestvuju u metabolizmu aminokiselina i ugljenih hidrata, katalizuju reakciju između aminokiseline i alfa-ketokiselina. Ova reakcija podrazumeva prenos paraziti znacenje grupe sa aminokiseline na α-ketokiselinu, pri čemu iz ketokiseline nastaje aminokiselina.

Ova reakcija omogućava telu da stvara određene vrste aminokiselina.

paraziti znacenje oxiuros tratamento

Transaminaze kao koenzim koriste piridoksal-fosfat, koji u prvoj fazi reakcije prelazi u piridoksamin. Paraziti znacenje vezan za enzime reaguje se piruvatom, oksalacetatom ili alfa-ketoglutaratom, pri čemu nastaju alanin, asparginska kiselina ili glutaminska kiselina.

U visokim koncentracijama se nalaze u jetri, mišićima i mozgu.

This page is hosted for free by cba.

Aminotransferaze katalizuju prenošenje amino - grupe NH2 sa jedne aminokiseline paraziti znacenje neku ketonsku kiselinu. U slučaju nekroze hepatocita aminotransferaze prelaze u krv i zato se mogu smatrati vrlo osetljivim indeksom nekroze jetrinih  ćelija, paraziti znacenje, specifičnim parametrom hepatocelularnog oštećenja.

paraziti znacenje

Određivanje katalitičke aktivnosti ovih enzima značajno je u dijagnostici bolesti jetre i infarkta paraziti znacenje, ali i u diferencijalnoj dijagnostici bolesti jetre, pankreasa i drugih bolesti.

Povišene koncentracije ovih paraziti znacenje govore o propadanju ili oštećenju prvenstveno jetre, akutna infekcija ili toksično ošćtećenja jetre, ciroza ili rak jetre i infarkta miokarda.

paraziti znacenje

Aspartat aminotransferaza AST AST-a ima paraziti znacenje u jetri, srčanom mišiću, manje u mozgu, bubrezima, pankreasu, paraziti znacenje i u nizu drugih organa. AST se nalazi i u drugim tkivima srčanom i skeletnom paraziti znacenje, bubrezima, mozgu, pankreasu, plućima, leukocitima i ertitrocitimadok je ALT prisutna samo u jetri, paraziti znacenje je paraziti znacenje mnogo paraziti znacenje pokazatelj hepatocelularnog oštećenja.

Служители не нашли бы меня и за тысячу лет, но я почувствовал, что мною интересуются не только. В Диаспаре есть незнакомцы, Элвин, они могли появиться только из Лиса, и они тоже ищут. Я не знаю, что это означает, и мне это не нравится.

Kod bolesnika sa akutnim hepatitisom, aktivnost aminotransferaza je paraziti znacenje više od 10 - 15 puta u odnosu na referentne vrednosti i po pravilu, aktivnost ALT je paraziti znacenje od AST. Prema tome, u slučaju epidemijske pojave akutnog virusnog hepatitisa, scringing test je određivanje aktivnosti ALT.

paraziti znacenje hpv virus dna or rna

Takođe, stepen porasta aktivnosti aminotransferaza nema prognostički značaj kod akutnog hepatocelularnog oštećenja. Najviši nivoi aminotransferaza se nalaze kod bolesnika sa ishemijskim hepatitisom npr.

Paraziti u našem telu

Bitno je i znati to da kod bolesnika sa hroničnim hepatitisom postoji tzv. Ova činjenica nameće zaključak da normalna aktivnost aminotransferaza ne isključuje mogućnost paraziti znacenje hepatitisa, pa čak i ciroze jetre.

que hacer si se tiene oxiuros