Papillary thyroid carcinoma extrathyroidal extension. Orl 26 (1) Full by Versa Media - Issuu


Neurofibroamele în ORL pediatrie A. Zamfir-Chiru-Anton, D. Gheorghe atlas de patologie şi tratament chirurgical ORL 44 Adenom pleomorf de glandă parotidă cu localizare parafaringiană D. Mirea, V. Petrescu-Seceleanu, E.

Diaconu, I. Gavrilă, D. Green Gate, Bd. Tudor Vladimirescu nr. L Reproducerea, totală sau parţială, şi sub orice formă, tipărită sau electronică, papillary thyroid carcinoma extrathyroidal extension distribuţia materialelor publicate se face numai cu acordul scris al Editurii. ISSN Responsabilitatea asupra conţinutului original al materialelor aparţine în întregime autorilor.

Persoanele intervievate răspund de conţinutul declaraţiilor lor, iar utilizatorii spaţiului publicitar, de informaţiile incluse în machete. Romeo Călărașu Prof. Dan Mârţu Conf. Luminiţa Rădulescu Conf.

  1. REVISTA FARMACIA
  2. Это была культура, основанная главным образом на прямом использовании умственной энергии, что отличало ее от других обществ, все более и более опиравшихся на машины.

  3. Helmintox 250 instrukcija

Mădălina Georgescu As. Cristian Mârţu Dr. Loredana Mitran Pentru informaţii suplimentare: telefon e-mail evenimente versamedia. Mircea Nanulescu Prof.

BiosciAbstracts

Stela Goiţă Prof. Silviu Albu Prof. Dan Cobzeanu Prof. Elena Ioniţă Prof. Marioara Poenaru Conf. Dan Gheorghe Papillary thyroid carcinoma extrathyroidal extension. Gheorghe Muhlfay Șef Lucrări Dr. Sebastian Cozma Șef Lucrări Dr. Gheorghe Iovănescu As. Fortunately, there is also the opposite situation, when we are almost convinced that we have a rhinosinusal tumor pathology and intraoperative we find a suppurative surgical pathology relatively easily to solve and rapidly evolving favorably.

We present two clinical cases of nasal sinus suppuration with pseudo-tumour appearance, detailing diagnostic and treatment issues that were raised. Din fericire, există şi situaţia inversă, când suntem aproape convinşi că avem o patologie tumorală nazo-sinusală, iar intraoperator găsim o patologie supurată, cu rezolvare chirurgicală relativ facilă şi cu evoluţie rapid favorabilă. Vom prezenta două cazuri clinice de supuraţii nazo-sinusale cu aspect pseudotumoral, detaliind problemele de diagnostic şi tratament pe care le-au ridicat.

Din fericire, există şi situaţia inversă papillary thyroid carcinoma extrathyroidal extension suntem aproape convinşi că avem o patologie tumorală nazo-sinusală, iar intraoperator Figura 1.

tratamiento de papilomatosis en caballos paraziti u jetri

Examen CT cranio-cerebral - tumoră nazo-sinusală stângă, secţiune frontală ce evidenţiază masă înlocuitoare de spaţiu la nivelul sinusului maxilar stâng, al fosei nazale stângi, cu distrugerea peretelui intersinuso-nazal stâng şi a septului nazal osos 6 găsim o patologie supurată cu rezolvare chirurgicală relativ facilă şi cu evoluţie rapid favorabilă 7.

Explicaţia unei forme clinice pseudotumorale de supuraţie rinosinusală poate consta în: un tip particular de imunitate al pacientului, suficient de bună pentru a delimita un proces inflamator supurativ, de pildă o supuraţie sinusală odontogenă, pe un focar dentar vechi neglijat, uzul abuziv de antibiotice ce împiedică exprimarea unui tablou clinic acut, un anumit tip de floră bacteriană cu evoluţie torpidă etc 5.

Endocrine Abstracts

Figura 2. Angiografie preoperatorie - slabă încărcare difuză în teritoriul arterei maxilare interne stângi Prezentarea cazurilor Cazul I Primul caz prezentat este cel al unei paciente de sex feminin, de 20 de ani, cu cefalee intensă de un an, cu sindrom de obstrucţie nazală completă bilaterală, rinoree purulentă bilaterală de 3 luni what is benign squamous papilloma cu intensificarea cefaleei în ultimele două săptămâni, când a făcut abuz de antibiotice şi AINS.

Tumora nazo-sinusală a fost biopsiată, rezultatul histopatologic fiind de hemangiom capilar. Examenul clinic ORL evidenţiază o pacientă conştientă, cooperantă, afebrilă, cu lărgirea bazei piramidei nazale, fără redoare de ceafă; tumoră polipoidă în fosa nazală stângă la narinoscopie, scăldată în secreţii purulente; septul nazal deplasat spre dreapta; fosa nazală dreaptă papillary thyroid carcinoma extrathyroidal extension secreţii purulente fetide; endoscopie dificilă, dureroasă şi papillary thyroid carcinoma extrathyroidal extension focare dentare sinusale pe hemimaxilarul stâng molarii.

Angiografie preoperatorie - status post-embolizare arteră maxilară internă stângă n Repetă examenul CT cranio-cerebral cu contrast i. Figura 5.

  • Papilloma tumors
  • Endocrine Abstracts Search
  • Ann Anat ;Sep.

Examen CT cranio-cerebral - reconstrucţie tridimensională ce evidenţiază voluminoasă tumoră nazo-sinusală stângă şi aspect inflamator la nivelul sinusului maxilar drept 7 rinologie Figura 6.

Se practică incizie Dencker şi abord osos Caldwell-Luc. Endosinusal, se descoperă un material cremos, cu aspect cazeos, nefetid şi o mucoasă degenerată polipoid.

cancer in abdominal lymph nodes symptoms

Hpv virus herpes, evidarea etmoidală stângă s-a realizat spontan, prin osteită progresivă. Ca şi în cazul colesteatomului în patologia papillary thyroid carcinoma extrathyroidal extension, leziunea s-a operat singură figurile 8 şi 9. Figura 7. Examen CT cranio-cerebral — reconstrucţie tridimensională, cu evidenţierea distrugerii peretelui intersinuso-nazal stâng, a septului osos şi a peretelui intersinuso-nazal drept imaginea este răsturnată, fiind reconstrucţie, cu structurile stângi în partea dreaptă papillary thyroid carcinoma extrathyroidal extension Se recoltează examen bacteriologic și micologic flora aerobă, anaerobă şi BK.

Evoluţia post-operatorie a fost rapid favorabilă, prezentând următoarele elemente: n Evoluţie simplă cu demeşarea cavităţii sinusale la 48 de ore, scoaterea firelor orale la 8 zile.

Figura 8. Exoftalmie stângă. Ectropion secundar papillary thyroid carcinoma extrathyroidal extension superioară.

A prezentat exoftalmie stângă lent progresivă în ani de zile, nedureroasă, cu deplasarea orbitei stângi în totalitate, sta su to helminti fenomene inflamatorii până în urmă cu un an, când apare o fistulă la nivelul papillary thyroid carcinoma extrathyroidal extension orbitar, cu formarea unei aderenţe cu pleoapa superioară şi eversarea acesteia. Examenul clinic ORL evidenţiază: n Examenul fizic: dismorfie facială stângă, exoftalmie stângă, glob ocular deviat inferior temporal, pleoapă superioară eversată şi fixată la nivelul unei fistule din plafonul orbitar stâng, înconjurată de ţesut de granulaţie prin care se exteriorizează puroi galben-cremos, pleoapă superioară infiltrată inflamator, keratită de expunere ochi stâng figura Material cazeos endosinusal Figura Aspect clinic la internare pe sub care se vizualizează choana liberă.

Fosă nazală dreaptă de aspect normal, deviaţie de sept nazal cu convexitate septală importantă spre dreapta. Exoftalmie stângă secundară. Ectropion pleoapă superioară secundară. Figura Radiografia SAF la internare n Desfiinţarea sinechiei inflamatorii dintre pleoapa superioară şi orificiul fistulos din plafonul orbitei stângi, cu refacerea imediată a funcţionalităţii fantei palpebrale figura Local: lavaj betadinat, colire.

Nu a mai revenit.

papillary thyroid carcinoma extrathyroidal extension

Discuţii Bibliografie Am prezentat două cazuri atipice de supuraţii rino-sinusale cu forme pseudotumorale. Diagnosticul preoperator ORL a fost de tumoră nazo-sinusală suprainfectată, iar diagnosticul de certitudine s-a putut stabili intraoperator 6. Astfel, intervenţia chiurugicală a avut şi scop explorator, nu doar terapeutic 2. Mecanismul complicațiilor: leziuni osteitice pe fond de supuraţie torpidă, în primul caz, osteoliză prin compresiune, în cel de-al doilea caz.

Orl 26 (1) Full by Versa Media - Issuu

Focarele dentare au fost prezente în ambele cazuri 3. Cefaleea intensă, prezentă în ambele papillary thyroid carcinoma extrathyroidal extension, s-a datorat în principal sindromului de obstrucţie nazală, precum şi leziunilor inflamatorsupurative locoregionale.

Persistenţa cefaleei la un pacient ne obligă la completarea investigaţiilor 4. Evoluția insidioasă se explică prin: vârsta tânără cu imunitate eficientă, uzul antibioticelor fără intervenție chirurgicală, care maschează evoluția în primul caz, obstrucţia canalului fronto-nazal, prin modificări postoperatorii şi neglijenţă terapeutică în al doilea caz.

De menţionat că uzul îndelungat de antibiotice influențează şi rezultatul examenului bacteriologic, asistând frecvent la culturi sterile din secreţii evident supurate. Atitudinea terapeutică într-un caz clinic de supuraţie rino-sinusală pseudotumorală presupune, din punctul nostru de vedere, următoarele elemente: n Intervenția chirurgicală în urgenţă amânată de papillary thyroid carcinoma extrathyroidal extension ore dacă starea generală este bună şi mai 1.

Recommendation of a clinical advisory committee on pediatric and adult sinusitis. Dahlen G — Microbiology and treatment of dental abscesses and periodontalendodontic lesions. Periodontol ; Iconografia aparţine autoarei.

Concluzii În faţa unui tablou de tumoră nazo-sinusală suprainfectată, trebuie să cântărim foarte bine atitudinea terapeutică. Intervenţia chirurgicală este obligatorie şi papillary thyroid carcinoma extrathyroidal extension trebuie amânată foarte mult.

Această lucrare nu este o lucrare de tehnică chirurgicală, impunând mai degrabă nişte concluzii pentru practica curentă. Sinusurile paranazale, Nevertheless, sinus surgery continues to be associated with complications of both minor and papillary thyroid carcinoma extrathyroidal extension consequence.

wart virus baby

Fortunately, severe complications are very rare, but when they do appear, they can be dramatic, even lethal. This is the reason why we have to know how to prevent these complications or, if they have already appeared, how to correct them. Keywords: endoscopic ethmoidectomy, endoscopic sinus surgery, complications Încă de la introducerea chirurgiei endoscopice rinosinusale înnumeroasele tehnici chirurgicale și tehnologii inventate au dus la creșterea eficacității și siguranței acestui tip de intervenție chirurgicală.

Cu toate acestea, chirurgia endoscopică rinosinusală poate determina complicații. Din fericire, complicațiile severe sunt foarte rare, însă, atunci când apar, pot fi dramatice, chiar letale.

De aceea, este foarte important de știut cum pot fi prevenite sau, în cazul în care au apărut, cum pot fi corectate. Cuvinte-cheie: etmoidectomie endoscopică, chirurgie endoscopică rinosinusală, complicaţii Introducere Raporturile anatomice ale etmoidului cu orbita și cu fosa cerebrală anterioară au făcut din etmoidectomie atât anterioară, cât și posterioară papillary thyroid carcinoma extrathyroidal extension sursă redutabilă de complicații și, în ultimii ani, o cauză de litigiu medico-legal.

Complicațiile chirurgiei endoscopice rinosinusale au fost împărțite de către Levine și May în complicații minore și complicații majore 2.

Complicațiile minore includ: emfizemul și echimoza periorbitală, epistaxisul, iar cele majore: hematomul orbital, pierderea vederii, diplopia, fistula LCR, abcesul cerebral, meningita etc.

După 1. Cu toate acestea, el raportează două cazuri de fistulă LCR și un caz de cecitate temporară.

tratament pt oxiuri copii cancer of peritoneal carcinomatosis

Autorul motivează scăderea ratei complicațiilor prin căpătarea experienței în cazul chirurgiei endoscopice rinosinusale Schaefer și asoc. Stammberger raportează complicații precum: emfizemul orbitar și sinechiile între cornetul nazal mijlociu și peretele lateral nazal De-a lungul timpului, s-au publicat în literatura de specialitate câteva studii privind chirurgia endoscopică rinosinusală.

De exemplu, Levine a raportat un lot de de pacienți care au urmat o intervenție chirurgicală endoscopică la nivel rinosinusal, din care 42 au fost unilaterale și bilaterale.

Mangalia a raportat două cazuri de complicații intraorbitale un caz de lezare a mușchiului drept intern, iar celălalt de cecitate bilaterală în urma lezării nervului optic. Tot el menționează și 3 cazuri de complicații intracraniene: două cazuri constând în lezarea lamei ciuruite a etmoidului, ceea ce a dus la apariția leziunilor cerebrale și dezvoltarea unui hematom cerebral, și un caz de lezare a lamei ciuruite, asociată cu hemoragie intracraniană masivă și deces Neuhaus descrie opt cazuri de complicații orbitale importante hpv tedavisi var m?d?r cu chirurgia endoscopică rinosinusală.

Ele constau în: lezarea ductului sau papillary thyroid carcinoma extrathyroidal extension nazolacrimal, lezarea musculaturii extraoculare, hemoragia intraorbitală sau emfizem orbital și lezarea nervului optic. Conform autorului, rezolvarea cu succes a acestor complicații și recăpătarea funcției normale țin de cunoașterea în detaliu a anatomiei și fiziopatologiei leziunii orbitale, cu mențiunea că lezarea directă a nervului optic cu cecitate imediată este de obicei ireversibilă Corey subliniază că problemele orbitale sunt printre cele mai de temut complicații ale chirurgiei endoscopice rinosinusale.

papillary thyroid carcinoma extrathyroidal extension

Factorii predispozanți care papillary thyroid carcinoma extrathyroidal extension dus la apariția acestor complicații au fost: hipertensiunea arterială, dehiscența laminei papiracee, papillary thyroid carcinoma extrathyroidal extension cronică polipoasă extensivă, tusea violentă și strănutul papillary thyroid carcinoma extrathyroidal extension folosirea îndelungată a corticoterapiei După cum se poate observa, chiar dacă au fost descrise complicații severe după chirurgia endoscopică rinosinusală, rata acestora trebuie comparată cu cea a chirurgiei clasice.

Pentru a face acest lucru, Kane a formulat un chestionar, pe care l-a aplicat pe de chirurgi ORL-iști din Australia, specializați pe chirurgia endoscopică rinosinusală, și a analizat rezultatele obținute.

foot wart early stage papilloma milk duct

Acestea au arătat că, în cazul chirurgiei endoscopice rinosinusale, rata complicațiilor este mult mai mică decât în cazul chirurgiei clasice Chirurgul endoscopist rinosinusal se întâlnește cu aceleași riscuri ca și în cazul chirurgiei intranazale clasice sau externe.

Dezvoltarea continuă a papillary thyroid carcinoma extrathyroidal extension necesită o continuă pregătire și o atenție deosebită, 13 rinologie pentru ca rata complicațiilor să rămână scăzută. Cea mai des întâlnită complicație este reprezentată de formarea sinechiilor, iar cele mai devastatoare sunt reprezentate de fistula LCR cu meningită şi penetrarea orbitară cu diplopie și cecitate.

Scăderea ratei complicațiilor începe cu o evaluare minuțioasă preoperatorie a pacientului. O tehnică chirurgicală minuțioasă, completată de o îngrijire postoperatorie adecvată, reprezintă cheia succesului în chirurgia endoscopică rinosinusală.

Concluzii 1. Mosher H. Ann Otol, Levine H. Thieme Medical Publishers, Inc. Endoscopic sinus surgery for the excision of nasal polyps: A systematic review of safety and effectiveness. Am J Rhinol ;20 5 — Ame J of Rhinology 1: Otolaryngol Head Neck Surg ; 5 — Complications of endoscopic sinus surgery: analysis of patients—incidence and prevention. Laryngoscope ; 9 — Laryngoscope Stammberger H: Endoscopic Endonasal surgery: concepts in treatment of recurring rhinosinusitis, part 2, Surgical Technique.

Arch Papillary thyroid carcinoma extrathyroidal extension Evaluation, Surgery and Follow-up of Patients Laryngoscope Rhinology Opthalmology Otolaryngology—Head and Neck Surgery papillary thyroid carcinoma extrathyroidal extension : Kane K: Australian experience with functional endoscopic sinus papillary thyroid carcinoma extrathyroidal extension and its complication. Annals of Otology, Rhinology and Laryngology,