Metale grele in sol


Respectivul teritoriu face parte din spațiul Munților Apuseni, regăsindu-se în regiunea de est a acestora, în apropiere de contactul unității muntoase cu culoarul Mureșului. Zona vizată în această lucrare este, în principal, platforma industrială a combinatului S. Ampelum S. Scurt istoric Prelucrarea metalelor neferoase a fost o activitate tradiţională în Zlatna, minereul fiind extras din munții din jurul orașului încă de pe vremea romanilor. În metalurgia locală a luat un avânt semnificativ prin inaugurarea topitoriei de la Zlatna, care a fost dotată inițial cu 6 cuptoare pentru topirea minereurilor cuproase oxiuros se cura plumboase bogate în aur si argint.

Ulterior, au început să fie prelucrate și produsele intermediare - metale cupro-plumboase. În metale grele in sol Revoluției de latopitoria a fost distrusă. Dupăuzina este reconstruită, iar procesul tehnologic este modificat prin aplicarea metale grele in sol clorurate la minereurile sulfuroase.

În următorii ani uzina a cunoscut o largă dezvoltare, astfel că în anul capacitatea de producție, de cupru de convertizor, era de În scurta durată de func ționare, uzina nouă, nu a atins niciodată parametrii maximi de funcționare pentru care a fost proiectată.

Uzina metalurgică Ampelum din Zlatna a funcţionat fără oprire din până în când datorită nerentabilității și a datoriilor acumulate a intrat în faliment. Impactul metale grele in sol industiale din cadrul S.

Вероятно, Учитель был наиболее преуспевшим - и последним - из всех мессий человечества.

Unitatea era divizată în două uzine distincte: uzina veche profilată pe producerea cuprului brut și a acidului sulfuric prin tehnologia foarte poluantă a prajirii piritei și uzina nouă, care a fost proiectată să producă cupru brut și cupru rafinat prin procesul de hidroliză.

De asemenea, uzina nouă a produs la rândul ei acid sulfuric, dar prin captarea dioxidului de sulf rezultat de la procesul de ob ținere a cuprului. Producția de acid sulfuric de la uzina veche a fost sistată, tocmai din 2 pricina faptului că tehnologia folosită este foarte poluantă.

Metale grele in sol plus, platforma industrială pe care era situată SC Ampelum SA nu dispunea de sta ție de epurare a apelor uzate iar instalațiile de captare a SO2 și filtrele menite să reducă emisiile de pulberi, aerosoli și metale grele din gazele evacuate de Uzina veche aveau un randament nesemnificativ. Deoarece obiectul lucrării de fața îl constituie, în metale grele in sol, poluarea solului cu metale grele și metodele de depoluare specifice, vom face abstrac ție de celelalte componente ale mediului aer, apa precum și de alte grupe de poluan ți întâlniți în zona studiată.

origine hpv papillomavirus virus papiloma humano boca imagenes

Întreaga cantitate de reziduuri solide a fost depozitată în apropierea combinatului, fără nicio amenajare anterioară, cum ar fi impermeabilizarea solului sau drenarea apelor meteorice.

Astfel, cantită ți mari de particule de metale grele metale grele in sol pătruns, prin intermediul apelor din precipitații, în sol. Este evident astfel, că o cantitate însemnată de poluanți a fost antrenată de precipitații și vânt și depusă la niveluLsolului.

Metalele Grele Din Sol

Particulele de metale grele evacuate în atmosferă s-au depus la suprafața metale grele in sol, gravitațional, sau antrenate de apa din precipita ții. Efectul ploilor acide asupra solului 4 În perioada de funcționare la capacitate ridicată, instala țiile de pe platforma Ampelum S. Ajunși direct sau indirect, prin concursul unor factori de mediu la suprafa ța solului, poluanții au tendința să se acumuleze și să stagneze. Acesta este un mare dezavantaj pe care îl posedă componenta edafică, deoarece substan țele poluante prezintă la metale grele in sol solului un grad slab de difuzie, iar autoepurarea se metale grele in sol șoară pe termeni lungi, sau chiar este inexistentă în cazul metalelor grele.

Comportamentul metalelor grele la nivelul componentei edafice Unele metale grele cum ar fi fierul, cuprul, zincul, cobaltul, etc.

Metalele Grele Din Sol

Acestea au însă efecte negative asupra plantelor și animalelor, dacă accesibilitatea lor depășește anumite limite. Alte metale grele cum sunt mercurul, plumbul, cadmiul nu sunt necesare plantelor si sunt periculoase pentru sănătate chiar și în concentrații reduse. Atâta timp cât metalele grele rămân strâns legate de constituenții solului, accesibilitatea lor este redusă metale grele in sol efectul dăunator asupra vie ții va fi nesemnificativ, însă atunci când condițiile din sol permit ca metalele grele să treacă în soluția solului, acestea sunt absorbite de către plante care devin nocive pentru animale și om.

Deci, efectele dăunătoare ale metalelor grele depind de mobilitatea lor, adică de solubilitatea lor în sol. Factorii de sol care au efect evident asupra accesibilității metalelor grele pentru plante sunt: textura, reac ția, con ținutul de materie organică, capacitatea de schimb cationic și drenajul. Din momentul fixării în sol, poluanții pot urma trei căi: -migrarea în cadrul apelor freatice; -trecerea la nivelul organismelor vii; -transformarea fizică sau bio-chimică; În cazul în care poluanții se fixează la nivelul organismelor vii, există mari șanse ca după moartea lor, respectivele substanțe să revină în cadrul solului, ca urmare a descompunerii.

Acidifierea solului, rezultat al precipita țiilor acide deosebit metale grele in sol intense în zona Zlatnadetermină degradarea materiei organice prin schimbarea raportului dintre acizii humici și acizii fulvici, metale grele in sol care formează cu metalele grele metale grele in sol și cu un grad avansat de solubilitate și accesibilitate pentru vegeta ție. Toată acidifierea solului duce și la dispari ția argilei din structura lui care ac ționează ca un liant pentru particulele acestuiade unde rezultă dezintegrarea orizonturilor superioare ale componentei edafice.

După cum se va vedea în cele ce urmează, anumite procese fizice și chimice pot fi utilizate în scopul extragerii metalelor grele din sol în vederea remediereii Metodă recomandată de remediere a solurilor puternic poluate cu metale grele din zona platformei industriale a combinatului Ampelum S. Această categorie se definește prin concentrații deosebit de ridicate de metale grele depășiri de ori a CMA și prin pătrunderea profundă a poluan ților în sol pâna la 1,5 m.

Majoritatea solurilor se caracterizeaz ns prin cantiti medii de ppm. Cernoziomurile au n general, valori medii ale cantitii de cupru cuprinse ntre 26 ppm, luvosolurile au valori mai mici ale concentraiei n acest metal greu, solurile din regiunea montan au domeniu larg de variaie cuprins ntre 4. Concentraia n cupru crete de la solurile cu textur grosier, nisipoas spre cele cu textur fin, argiloas. Coloizii organici rein cuprul prin intermediul gruprilor carboxilice i fenolice, rezultnd metale grele in sol chelai stabili, ceea ce poate determina imobilizarea lui; - n soluia solului: rezult prin disocierea srurilor uor solubile sau prin desorbie de pe coloizii minerali si organici. Metale grele in sol de cupru apare pe solurile nisipoase sau turboase.

Zonele din jurul platformei Ampelum S. Adâncimea de pătrundere a poluantilor în acest caz fiind de cm.

Această categorie se regăseşte în principal în aval de combinat şi se extinde pe 10 km. Concentraţia de poluanţi în această zonă este semnificativă; consumul de legume cultivate sau lapte nu este indicat. În urma unor studii efectuate cu privință la metale grele in sol de epurare și a costurilor s-a hotarât că biolixivierea în vrac este metoda de depoluare a solurilor potrivită, pentru cazul de față, astfel că în lucrarea de fa ță este prezentată metoda de depoluare exsitu, denumită biolixiviere în vrac, aplicabilă primelor două categorii de suprafețe descrise mai sus.

renal cancer urologists hpv early stage cervical cancer

Biolixivierea în vrac Biolixivierea este o metodă de depoluare exsitu, ceea ce înseamnă că solul metale grele in sol va fi evacuat din mediul său natural prin excavare și pomparefie definitiv, fie provizoriu pe timpul tratamentului.

Biolixivierea bacteriană constă în extracția prin solubilizare cu ajutorul unor bacterii, a metalelor din solul contaminat. Principiul metodei se bazează pe acțiunea unor bacterii care au proprietatea de metale grele in sol oxida metalele, aducându-le la forme ușor solubile.

Mult mai mult decât documente.

Este bacteria cea mai larg utilizatã în biotehnologiile de biosolubilizare a minereurilor și a concentratelor de metale neferoase. Este o bacterie acidofilă, pH-ul optim pentru cre șterea lor este cuprins între 2,5 dar pot trãi și la valori mai scãzute ale pH-ului, fiind deosebit de rezistente în mediile acide. Din punct de vedere al temperaturii, aceste bacterii sunt mezofile, având domeniul optim de dezvoltare între °C.

Apă cu bacterii lixiviante Spre instalaţia de recuperare a metalelor grele Soluţie biolixiviantă Strat de Sol în metale grele in sol contaminat pietriş cu metale grele lixiviante Bazin de condiţionare Jomp — soluţie încărcată Folie cu metale şi acid impermeabilă Schema de principiu a biolixivierii în vrac După excavare și mărunțire, solul poluat se va depune pe o suprafa ța nivelată în panta, acoperită cu o folie de policlorură de vinil, peste care se a șează un metale grele in sol de pietriș.

Grămada de sol poluat nu trebuie tasată. În funcție de tipul de sol grămada va avea o anumită înalțime care va permite soluției bilixiviante să percoleze u șor și anume m ăn cazul solurilor permeabile și m în cazul solurilor argiloase.

Lungimea grămezii poate atinge metale grele in sol.

metale grele in sol neuroendocrine cancer brain metastases

Solul metale grele in sol va fi stropit prin intermediul unei re țele de stropire cu solu ție bilixiviantă. Această reacție este accelerată de prezența microorganismelor capabile să oxideze fierul. Ea este colectată în bazine de recuperare situate sub baza grămezii. Func ție de concentra ție în metale și metale grele in sol, soluția colectată poate fi pompată la o instala ție de recuperare a metalelor prin cementare cu fier, prin extracție cu solven ți, urmată de electoliză, prin fixare de rășini schimbătoare de ioni etc.

Se poate afirma că biolixivierea este o metodă simplă, eficientă și ieftină, dar dezavantajoasă din punct de vedere a duratei procesului de decontaminare si a faptului ca se poate aplica doar anumitor categorii de poluanti. În aceste areale, dezvoltarea socială şi economică este puţin probabilă în contextul actual, în lipsa unor măsuri de remediere specifice, pentru fiecare sector în parte. Din această cauză, refacerea ecologică a mediului reprezintă unul din punctele de pornire în dificilul proces de dezvoltare durabilă a acestor zone dezavantajate.

metale grele in sol papilloma neck icd 10

În studiul de faţă s-a făcut referire doar la o componentă a mediului înconjurător şi doar la o categorie de poluanţi - metalele grele. Este evident astfel faptul că domeniul remedierii componentelor de mediu afectate de poluare este deosebit de vast.

cancer ovarian stage 4 hpv with warts cause cancer