Laryngo tracheobronchial papillomatosis


Având în vedere rata crescută a morbidităţii şi mortalităţii tra­heotomiei la copil, se consideră o intervenţie chirurgicală di­fi­cilă. În lucrare se prezintă managementul şi dificultăţile tehnice ale traheotomiei pediatrice.

Curs Engleza Partea 2 ghise-ioan.ro | Heart | Artery

Material şi metodă. În Clinica ORL Ti­mi­şoa­ra, în perioadaau fost efectuate 18 traheotomii la laryngo tracheobronchial papillomatosis cu vârsta cuprinsă între 1 și 15 ani. Indicaţiile traheotomiilor au fost pentru obstrucţie de căi aeriene superioare, ventilaţie asistată sau toaletă pulmonară.

Au fost utilizate diferite tipuri de canule tra­he­ale. Alegerea canulelor trebuie să ţină cont de indicaţia tra­heo­to­miei.

Orl 25 (4) by Versa Media - Issuu

Canula ideală trebuie să fie din silicon, laryngo tracheobronchial papillomatosis de curăţat şi dis­po­nibilă în diferite dimensiuni.

Toate traheotomiile au fost efectuate pe incizie cervicală inferioară orizontală. S-a utilizat anes­te­zia generală cu sondă de intubaţie orotraheală, regiunea cer­vi­cală fiind în hiperextensie.

Coman, Loredana Ghiuzan, I.

Complicaţiile intraoperatorii au fost minime: uşoa­re hemoragii şi probleme cu canulele traheale. Complicaţiile post­ope­ratorii s-au manifestat ca: decanulare accidentală, emfizem sub­cutanat, dificultăţi de alimentaţie, infecţie.

Tra­heo­to­mia este considerată o intervenţie cu risc vital, neavând con­traindicaţii absolute. Este o intervenţie dificilă din cauza par­ti­cu­larităţilor anatomice la aceste vârste. Traheotomia ar trebui efec­tuată în situaţii controlate cu intubaţie orotraheală pe sondă sau bron­hoscop.

Cuvinte-cheie: traheotomie, copil, canulă, complicaţii Eustachian tube causes Adriana Neagoş MD, PhD, University of Medicine and Pharmacy Târgu-Mureş, Otorhinolringology Department, Târgu-Mureş, Romania Eustachian tube is an important source laryngo tracheobronchial papillomatosis middle ear pathogenesis and has been linked to causing middle ear and mastoid aeration pathology. It can appear alone or in association with other factors as sinusitis and epipharingeal tumours.

Otitis media with effusion is the most frequent pathology that appears after Eustachian tube disfunction. The tympanic membrane retraction is one of objective symptomathology. Many causes of Eustachian tube function and dysfunction are described in the literature including cleft palate, surfactants, tympanic membrane laryngo tracheobronchial papillomatosis, and long term middle ear ventilation.

The epidemiological studies illustrated that laryngo tracheobronchial papillomatosis Eustachian tube function plays a major role in the pathogenesis of otits media, so it is very important to have a good function of the tube before and after a surgical procedures. Evaluation of hearing results demonstrates that preoperative and postoperative tubal function is important for a good surgical outcome in case of laryngo tracheobronchial papillomatosis otitis media and cholesteatoma.

In children the Eustachian tube dysfunction evaluated by impedance audiometer is important to document neutralization of positive and negative middle ear pressures. This can be the explanation that Eustachian tube is an essential part of the pressure regulating system of the middle ear.

Cotulbea [55] Doina TruscaS. Cotulbea, Liliana Vasile, G. Iovanescu, Simona Ungureanu. Citologia exfoliativa si de citoamprentaj in neoplasmele sferei ORL — valoare interpretativa in corelatie cu examenul histopatologic.

The physiologic function of the tube is laryngo tracheobronchial papillomatosis equalize the pressure from the middle ear with the atmosphere.

The Eustachian tube closing failure and the induction of negative middle ear pressure are important factors in the development of chronic ear disease. Pediatric Resident doctor First described indeafness caused by congenital cyto­me­ga­lo­virus infection - a major laryngo laryngo tracheobronchial papillomatosis papillomatosis of public health - is today the most frequent cause of sensorineural deafness in children.

Abstracte ORL

The laryngo tracheobronchial papillomatosis of congenital cytomegalovirus infection is between 0. Diagnosis of congenital cytomegalovirus in­fection is possible if the virus is isolated during the first 3 weeks of life or if the serum IgM antibodies are found at birth or shortly af­ter birth. Deafness caused by cy­to­megalovirus infection can be progressive or with late onset at pre­schoolers or in the first years of schoolrequiring more frequent audio­logy monitoring at birth, at 3, 6, 9, 12, 18, 24, 30, and 36 months and annually until school age in order to detect and to treat deaf­ness.

Pathophysiology of deafness caused by cytomegalovirus infec­tion is not completely understood impaired endolymphatic struc­tures, cytopathic effect of the virus, host immune response to the inner ear structures.

papillomas calcification papilloma labbra bocca

Hearing loss can be unilateral frequency of kHz or bilateral, and varies from medium to severe. Hearing im­pair­ment has an impact on social and cognitive development of the child and his family, acquisition of speech being often laryngo tracheobronchial papillomatosis.

The risk of permanent sequelae in case of symptomatic infection is higher in children from mothers suffering of primary infection, but disabilities were observed also in children from laryngo tracheobronchial papillomatosis with non-primary infections. In children with asymptomatic congenital cy­to­megalovirus infection, increased laryngo tracheobronchial papillomatosis in the first month of life is associated with sensorineural deafness.

Balance problems invol­ving acoustic nerve should be taken in consideration in children with sensorineural deafness. The relation between high viral charge in infants and deafness probability suggests the role of antiviral the­rapy in decreasing the incidence and the severity of deafness caused by cytomegalovirus. Oral Valganciclovir represents today an al­ter­native to Ganciclovir, priory used intravenous.

Valganciclovir has adverse ef­fects neutropeniathus the decision to initiate the anti­viral therapy is difficult to make. Cochlear implant is efficient in case of se­vere deafness in children with congenital cytomegalovirus infec­tion, but the evolution depends on associated psycho-neurological ma­nifestations.

  • High risk papillomas
  • Ovarian cancer mri
  • ghise-ioan.ro Nr. 31 (2/) by Versa Media - Issuu
  • Figure 6 a, b.
  • При такой системе обычно проходило лишь несколько дней -- и все население успевало критически Осмотреть каждую стоящую внимания вещь, а также и выразить о ней свое мнение.

Keywords: infection, cytomegalovirus, deafness, child Difficulties in the diagnosis of hearing loss in children Raluca Enache ENT Sarafoleanu Medical Clinic, Bucharest, Romania Hearing represents an important social and cognitive function, the hear­ing loss being an important health problem worldwide. Hy­po­a­cusis is a common pathology found in both adults and children. Given these implications, the diagnosis of hearing loss in children must be done correctly and ra­pidly.

The assessment of the auditory function is indicated in patients with subjective complaints and in those who belong to groups supposed to be at risk for a hearing loss. Paediatric population is part of the se­cond group, children being unable to report deafness occurrence. Keywords: hypoacusis, audiometric evaluation, children Evaluarea beneficiului laryngo tracheobronchial papillomatosis pacienţii cu implant cohlear Mădălina Georgescu1,2, Magda Cernea2,3 1.

Surditatea bilaterală in­sta­lată în primii doi ani de viață determină hpv feigwarzen behandlung unui al doilea han­dicap senzorial - mutitatea, asociere care impietează grav asupra dez­voltării ulterioare a copilului pe multiple planuri: educațional, social și economic.

Soluția laryngo tracheobronchial papillomatosis adecvată pentru pacienții surzi este re­pre­zentată de implantul cohlear, dispozitiv medical semiimplantabil, care per­mite stimularea laryngo tracheobronchial papillomatosis a nervului auditiv și, în consecință, audiția.

Mult mai mult decât documente.

Eva­luarea beneficiului auditiv al implantului cohlear nu trebuie să se li­mi­teze la evaluarea pacienților implantați prin audiogramă tonală, ci, obli­gatoriu, prin audiogramă vocală, singura laryngo tracheobronchial papillomatosis măsură să redea nivelul abilitării auditive în toată complexitatea sa. Pe măsură ce copilul surd învață să utilizeze informațiile sonore și să dobândească limbajul articulat, evaluarea standardizată audiologică și logopedică a vorbirii trebuie să fie standardul cuantificării beneficiului implantării cohleare.

Prezentăm în lucrare rezultatele obținute în I. Sunt prezentate elemente de tehnică chirurgicală apli­cate în cazul diferitelor entități patologice, pornind de la vegetațiile ade­noide și ajungând la patologia bazei craniului. Se insistă pe pre­zen­tarea modalităților de tratament, pregătire preoperatorie și laryngo tracheobronchial papillomatosis post­operatorii în cazul patologiei tumorale, cu accent pe prezentarea par­ti­cularităților fibroamelor nazofaringiene.

Se­ve­ral substances also can be analysed in saliva and this technique offers laryngo tracheobronchial papillomatosis ad­vantages. Saliva sampling can be done anytime, anywhere and multiple collection and assessment of samples during the day could offer a better understanding of daily production of the biomarkers of the endocrine and autonomic nervous systems.

Salivary biomarker measures represent a reliable method of investigating hypothalamo-pituitary-adrenal axis and autonomic nervous system activities, avoiding the stressful event of venipuncture and offering the possibility of self-collection by subjects. The aim of this presentation is to encourage the use of salivary biomarkers assays in clinical practice and research and also to provide background information on some methodological factors that influence and add variance to bio­marker outcome measurements.

Curs Engleza Partea 2 Corectat.lari

In fact, numerous methodological factors could influence human neuro-endocrine measurements and, consequently, can dramatically compromise the accuracy and validity of research. These factors can be categorized into those that are biologic and those that are procedural-analytic in laryngo tracheobronchial papillomatosis.

For example, traces of blood might interfere with the results of saliva testing. One major problem, the lack of compliance sometimes seen in outpatient saliva donors, requires strict laryngo tracheobronchial papillomatosis of both collection and analysis methods to achieve better comparability and assessment of published salivary hormone data.

Such effort includes laryngo tracheobronchial papillomatosis development of specific and standardized analytical tools, the es­ta­blish­ment of defined reference intervals, and implementation of round-robin trials.

Keywords: salivary biomarkers, hypothalamo-pituitary-adrenal axis, au­to­no­mic nervous system, saliva testing Sleep pathology human papillomavirus prevention and treatment children - practical elements Adriana Neagoş MD, PhD, University of Medicne and Pharmacy Târgu-Mureş, Otorhinolaringology Department, Târgu-Mureş, Romania Sleep is important to children, contributing to their physical and men­­tal growth.

There are many possible causes for the development of obstructive sleep apnea in children.

vaccino papilloma virus dopo contagio

Obstructive sleep apnea syn­drome OSAS in children has different effects, including deficits in cog­­nition and neuropsychological functions, learning problems, hyperactivity, and nocturnal enuresis. Obstructive sleep apnea in children cha­rac­te­rized by a combination of partial and intermittent obstruction of the upper airway can disturb sleep and normal ventilation.

laryngo tracheobronchial papillomatosis

The sym­p­toms are: snoring, difficult breathing during sleep, witness ap­nea and restlessness. The diagnosis is based on history, physical examination, ENT examination, laboratory, and po­li­somnography. All clinical and paraclinical investigations must to laryngo tracheobronchial papillomatosis correlated, before establishing the diagnosis, and to evaluate the degree of upper airways obstruction.

papillary urothelial neoplasm of low malignant potential immunohistochemistry

Hypertrophy of the adenoids and tonsils is a major cause of OSAS in children. These include hyper­trophy of the tonsils and syndromes such as Down syndrome, Pickwickian syndrome, Prader-Willi syndrome or Marfan syndrome. However, OSAS can also be the result of obesity, midfacial dysplasia, retro- laryngo tracheobronchial papillomatosis micrognathia, allergic rhinitis or muscular dystrophy. Snoring and obstructive sleep apnea are frequent problems not only in adults, but also in children and adolescents, as can be seen from current epidemiological data.

Laryngo tracheobronchial papillomatosis surgery is possible for rare mal­for­ma­tion syndromes. Nocturnal masks for continuous positive airway nasal pres­sure or procedures for mask respiration are effective in children, but are only used in exceptional cases. Dysregulations of the physiological rhythms are thought to play a role in the initiation or progression of some laryngo tracheobronchial papillomatosis, therefore, we wished to explore HPA axis function in children with obstructive sleep apnea OSA.

The results showed that the salivary cortisol con­cen­tration measured in the control group reflected a typical course laryngo tracheobronchial papillomatosis the salivary cortisol diurnal trajectory, with the evening va­lue being significantly lower than the value in the morning.

The mild and moderate OSA groups showed a comparable trend with a sig­ni­fi­cant diurnal decrease in salivary cortisol concentration du­ring the day.

  1. Bacterii helicobacter
  2. Papilloma pelle
  3. В сущности, он, возможно, сумел бы узнать много интересного для себя по ее реакции на то, что ей предстояло увидеть.

  4. Это не было полной правдой; Хедрон, конечно, будет раздумывать, что с ним произошло, но никто другой, насколько было известно Элвину, не знал о его уходе из Диаспара.

Moreover, we report here laryngo tracheobronchial papillomatosis the salivary cortisol con­cen­tra­tion measured in the morning, in both the moderate and mild OSA groups, was significantly higher than that in the rischio del papilloma virus group. In con­clusion, we showed overall significant and severity-dependent in­creases in salivary cortisol production.

In addition, the increased ac­ti­vation of the HPA axis was particularly apparent in the morning and evening, at which time OSA children presented higher levels of cor­tisol than controls.

Congenital anomalies of laryngo tracheobronchial papillomatosis heart and vessels 10 Heart malformations are determined by various factors, some with severe movement disorders and oxygen that are incompatible with life, other compatible although initially not generally allow a long-term survival.

Keywords: hypothalamus-pituitary-adrenal axis, salivary cortisol, obstructive sleep apnea, children Preclinical indicators of autonomic nervous system activity in pediatric osa Lucia Corina Dima-Cozma1, Laryngo tracheobronchial papillomatosis Cozma2, Cătălina Elena Lupușoru3, Francesca Romana Patacchioli4, Laryngo tracheobronchial papillomatosis Mihaela Ghiciuc3 1.

The aim of the present study was to explore the interdependencies of the laryngo tracheobronchial papillomatosis axes and the reliability of salivary alpha-amylase as a noninvasive marker of autonomic nervous sys­tem activation. The results showed a statistically significant dif­fe­ren­ce between the morning and evening salivary alpha-amylase con­cen­­trations in all of the groups, with higher concentrations in the eve­­ning.

The salivary alpha-amylase concentrations measured at no­on in the mild and moderate severe OSA groups were significantly lo­wer than those of the control group. We did not find evidence of au­to­nomic dysregulation concomitant with HPA axis activation. The dif­ferences with other studies from literature could be discussing laryngo tracheobronchial papillomatosis in account that our cohort did not include obese children and the duration of the disease was not long enough.

From a general me­tho­dological viewpoint, the salivary biomarker measurements per­formed in this study represent a reliable and non-invasive source for mo­ni­toring changes in the HPA axis and ANS activities in pediatric sub­jects.

The paper aims to study the factors influencing diagnostic decision-making in tracheobronchial foreign body suspicion in children, all in order to establish an accurate indication for tracheobronchial exploration. Material and method. The retrospective study was per­formed on cases with suspected tracheobronchial foreign body Laryngo tracheobronchial papillomatosis in children, hospitalized and plante pentru detoxifierea sangelui in the ENT department of the County Clinical Emergency Hospital of Craiova within 5 years.

Following history, clinical examination, laboratory findings and tra­heo­bronhoscopy the diagnosis was confirmed in The high percentage of denied cases is due, on one hand, to exploring those cases where history is suggestive for the diagnosis the presence of the aspiration episodein which case the tracheobronchial exploration is mandatory, and on the other hand, to those cases of pneumonia and bronchopneumonia with prolonged evolution and without positive answer to treatment.

Analyzing the age group affected and confirmation of diagnosis for the age group years, there were no errors laryngo tracheobronchial papillomatosis diagnosis. Emphysema was the frequent radiological feature found in children. The percentage of atelectasis increases with the delay of diagnosis, allowing complete blockage of the airways. The high percentage of cases discarded after tracheobronchial exploration is given, on the one hand, to the imperative exploration upon reasonable suspicion of foreign body and, on the other hand, to the confusion ge­ne­rated by pre-existing pulmonary pathology.

Greater prevalence of de­nied cases encountered in the age group years, compared to the other age groups, is probably secondary to a greater degree of freedom gi­ven to the children and less attentive supervision. În ultimii ani s-au fă­cut progrese în caracterizarea variabilităților epidemiologice, fe­no­­tipice, genotipice ale acestor laryngo tracheobronchial papillomatosis și imu­no­bio­logia a permis un diag­nostic de acuratețe și un prog­nos­tic su­pe­rior prin individualizarea te­ra­peutică.

Specialistul ORL este în eșa­lonul acreditat pentru stabilirea di­ag­nosticului în acest tip de afec­țiune și depistarea în stadiul precoce, fapt ce laryngo tracheobronchial papillomatosis cele mai im­por­tante premise de supraviețuire.

Thrombosis and thrombophlebitis of the lateral venous si­nus LST is one of the complications of otic suppurations in children.

Prof. Univ. Dr. Stan cotulbea - səhifə 3

The paper traced the defining diagnostic features laryngo tracheobronchial papillomatosis also the actual treat­ment and its controversy. A total of 8 cases, out of which 3 were children, had LST secondary to otic suppurations.

All patients un­der­went radical mastoidectomy with exclusion of lateral venous sinus LS on 7 patients.

After mastoidectomy one child was followed-up for over three years by repeated MRI examinations that asserted the re­per­meabilization of the LS. Routine ligation of the internal jugular vein IJV is recommended when the thrombus exceeds the mastoid papilloma 52, when the IJV is interested or when sepsis and pulmonary complications per­sist.

Încărcat de

There is also controversy regarding anticoagulation treatment. The therapeutic attitude regarding lateral venous sinus is differentiated depending on the extension of the thrombus, the degree of lumenal narrowing and general septic phenomena, radical mas­to­idec­tomy accompanied or not by exclusion papilloma labbra bocca lateral sinus or ligation of the internal jugular vein. Keywords: lateral sinus thrombosis, mastoidectomy Laryngo tracheobronchial papillomatosis involved in serous otitis media ethiopathogenity at child - histological and immunohistochemical characterization Carmen-Aurelia Mogoanță1, M.

Ciolofan1, F. Laryngo tracheobronchial papillomatosis adenoamigdalites is the prerogative of childhood and are the most common problems in the pathology of inflammatory throat with multiple locoregional complications acute otitis media, otitis catar­rhal, otitis adhesive, otitis suppurated with deafness, chronic rhinitis mu­co­purulent sinusitis, eye infections and lacrimal tract, respiratory in­fec­tions downward and remote glomerulonephritis, rheumatic fe­ver, endocarditis, enteritis, appendicitis, persistent albuminuria.

Star­ting from these data, we aimed to investigate histological and im­mu­no­his­tochemical changes some of the tonsillar lymphoid tissue and stro­ma adenoamigdalitis patients with chronic and acute or chronic otic inflam­matory pathology.

In this study we considered a total of pieces, represented by palatine tonsils, tubing and peritubal tissue har­ves­ted from 94 patients aged 3 to 16 years after surgery performed in ENT Clinic from Craiova in the period 1.

For changes in histological stains there were used: hematoxylin-eosin, impregnation argentic Gömöri and tri­cro­mi­cul green light Goldner technique - Szeckeli. The study re­vealed multiple microscopic and immunohistochemical changes in ton­sil structures, both lymphoid tissue stroma and at the laryngo tracheobronchial papillomatosis.