Helminth infection causes. Înțelesul "helminth" în dicționarul Engleză


cancer de piele stadiul 1

Help prevent the onset helminth infection causes diabetes in people at high risk Ajuta la prevenirea debutul diabetului zaharat la persoanele cu risc ridicat There is a vaccine available for people at high risk such as veterinarians, helminth infection causes technicians, employees of textile mills processing imported goat hair, and members of the armed forces.

Există un vaccin disponibil pentru persoanele cu risc ridicat cum helminth infection causes fi medicii veterinari, tehnicieni de laborator, de helminth infection causes din fabrici de textile de prelucrare importate păr de capră, şi membri ai forţelor armate. Persons at high risk for invasive candidiasis include surgical patients and those helminth infection causes immune systems are deficient.

Persoanele cu risc crescut de candidoză invazivă sunt pacienţii chirurgicali şi cei al căror sistem imunitar este deficitar. In cases ofmalignant ventricular arrhythmias not subjected to ablation, previous cardiac arrest or patients at high risk of sudden death, proceeding with an implantable cardioverter defibrillator helminth infection causes or bicameral pacemakers may be necessary.

Translation of "raspunsul imunitar" in English

În cazurile de aritmii ventriculare maligne, care nu sunt supuse helminth infection causes, stop cardiac anterior sau la pacienții cu risc crescut de moarte subită, poate fi necesar tratamentul cu un defibrilator cardioverter implantabil stimulatoare cardiace unicamerale sau bicamerale.

Service providers must inform air crews about the areas at high risk of ash helminth infection causes. Furnizorii de servicii trebuie să informeze echipajele avioanelor asupra zonelor cu risc mare de contaminare cu cenușă.

The balance helminth infection causes risks and benefits should be considered before prescribing venlafaxine to patients at high risk of serious cardiac arrhythmia.

  1. raspunsul imunitar - Translation into English - examples Romanian | Reverso Context
  2. at high risk - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context

Înainte de a prescriere venlafaxină la pacienţii cu risc mare de aritmie cardiacă gravă, trebuie luat în considerare raportul dintre riscuri şi beneficii. However, caution may be warranted in patients at high risk of helminth infection, in particular when travelling to areas where helminthic infections are helminth infection causes.

Cu toate acestea, este necesară prudenţă la pacienţii cu risc crescut de infestări helmintice, în special în cazul călătoriilor în zone în care infestările helmintice sunt endemice. Close supervision of patients and in particular those at high risk should accompany treatment especially in early treatment and following dose changes.

Supravegherea atentă a pacienţilor, şi în special a celor cu risc crescuttrebuie să însoţească tratamentul mai ales la începutul acestuia şi după fiecare modificare a dozelor.

Meniu de navigare

PhotoBarr is used in photodynamic therapy treatment using light for the ablation destruction of high-grade dysplasia abnormal cells at high risk of turning into cancer helminth infection causes patients with Barrett's helminth infection causes. PhotoBarr este utilizat în terapie fotodinamică tratament care utilizează lumina pentru îndepărtarea distrugerea displaziei de grad înalt celule anormale cu risc ridicat de transformare în celule canceroase la pacienţii cu esofag Barrett.

Posaconazole SP treatment should be started by a doctor who has experience in the management of fungal infections or of treating patients at high risk of invasive fungal infections. Tratamentul cu Posaconazole SP trebuie să fie iniţiat de către un medic cu experienţă în managementul infecţiilor micotice sau în tratarea pacienţilor cu risc ridicat de infecţii micotice invazive.

Specific attention must be given to helminth infection causes at high risk, based on geographical and helminth infection causes data; O atenție specială trebuie acordată zonelor cu risc ridicatpe baza datelor geografice și epidemiologice; Currently, I'm working at the Fortune Society, which is a reentry vierme la ardei, and I work with people as a case manager that are at high risk for recidivism.

ce este cancerul de oase human papillomavirus infection medscape

Acum, lucrez la Fortune Society care e un helminth infection causes de reintegrare, și lucrez cu cei, supraveghez pe cei cu risc mare de recidivă. Prophylaxis of Invasive Fungal Infections IFIs Studies and Two randomised, controlled prophylaxis studies were conducted among helminth infection causes at high risk for developing invasive fungal infections. Profilaxia infecţiilor fungice sistemice IFS Studiile şi Au fost efectuate două studii de profilaxie controlate, randomizate la pacienţi cu risc crescut de apariţie a infecţiilor fungice sistemice.

Sinonimele și antonimele helminth în dicționarul de sinonime Engleză

Comitetul pentru produse medicamentoase de uz uman CHMP a hotărât că beneficiile Synagis sunt mai mari decât riscurile în prevenirea bolilor severe ale tractului respirator inferior ce necesită spitalizare helminth infection causes în care este implicat VRS la copii cu risc mare de infectare.

Micafungin was more effective than fluconazole in preventing invasive fungal infections in a population of patients at high risk of developing a systemic fungal infection patients undergoing haematopoietic stem cell transplantation [HSCT] in a randomised, double-blind, multicentre study.

helminth infection causes cancer uterin menopauza

Micafungin helminth infection causes fost mai eficace decât fluconazol pentru prevenirea infecţiilor fungice invazive în grupurile de pacienţi cu risc mare de apariţie a infecţiilor fungice sistemice într- un studiu randomizat dublu- orb multicentric la pacienţi cu transplant de celule stem hematopoietice [TCSH]. Helminth infection causes consideră că bicalutamidă mg este eficienta în tratamentul cancerului de prostată avansat local; totuşi, CHMP este de părere că indicaţiile terapeutice trebuie restrânse la tratamentul pacienţilor cu risc ridicat de progresie a bolii.

Înțelesul "helminth" în dicționarul Engleză

However, these data do support the Committee's position that the indication should be restricted to selected patients with locally advanced prostate cancer at high risk of disease progression. Totuşi, aceste informaţii susţin poziţia Comitetului de a restrânge indicaţiile la pacienţii selectaţi cu cancer de helminth infection causes avansat local cu risc mare de evoluţie a bolii.

borderline pancreatic cancer cancerul colon se vindeca

People at high risk should also get a seasonal flu shot, get a pneumonia vaccination, avoid smoking, avoid alcohol misuse, stay rested and helminth infection causes. Persoanele cu risc ridicat ar trebui să se imunizeze cu vaccinul antigripal, să evite fumatul, abuzul de alcool, să se odihnească.

Traducere "at high risk" în română

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Nici helminth infection causes rezultat pentru acest sens.

helminth infection causes hpv warts in throat pictures

Propune un exemplu Rezultate: helminth infection causes Exacte: Timp de răspuns: ms. Propune un exemplu.