Gliste u stolici kod dece slike


Avut glas supţîrĭel, fećesk, da ku lumĭa a vorbit numa kînd fata a fuost apruape; a giśit ursa, a spus đi lume pĭerdută, đi furaluk, đi tuaće fiĭe śe ś-a-ntrabato lumĭa. A spus kă o kĭamă Mariĭa, şî măĭ are o suoră kare traĭaşće în Dubromńik, şî una dusă în vro gliste u stolici kod dece slike strină. A mĭers dupa fata-ĭa đarîndu, ama măĭ mult a şaḑut într-un źugastru unđe fata a pazît vićiļi. Aśiĭa la ḑîļiļi marĭ s-adunat vilaĭt đin tuaće părţîļi, đi mulće uorĭ a veńit şî bandaşî, da şî mĭenźiĭi a ĭeşît ku barăśiļi-lor.

gliste u stolici kod dece slike

Đi patru ań, kît ala-ĭa a fuost în sat, s-auḑît đi ĭa în tuaće părţîļi, şî nuovińiļi a skris đi ĭa. Pintru źugastro-la, kare ĭe şî-n ḑî đi astîḑ akolo, la Kulmĭa muori în Ţrnaĭka, lumĭa a bućeḑato ala đin źugastru. Fata-ĭa a krĭeskut, ama ńiś kînd nu sa măĭ măritat.

pancreatic cancer detection

Măĭ amînat s-auḑît pin sat kă ala s-a nîpraćit pi fata-ĭa pintru vina babi, kare a fuost vrîžîtuarĭe şi a lukrat ku aĭ rîăĭ. Ĭa, śkă, adunat uopt vrîžîtuorĭ ţapińe, đin kăş kare a fuost învîrḑîće pin svadă ku vro partiĭe đin stapîńiĭa satuluĭ, şî ļ-a dus la baltă-n Ļubova, sî skuată draśi să trînćaskă partiĭa-ĭa đi la stapîńiĭe, kă, śkă, n-a măĭ putut lumĭa să traĭaskă đi rău iĭ. Kînd s-a-ntuors đi la baltă, baba a kaḑut đi pi punće ş-a spart îrbu ku farmiśiļi.

Marketing tragedije kolumne iz magazina SAFF, Batva, Hvala im.

Draśi s-a mîńiĭat, ş-a trîmĭes ala-ĭa să nîkažaskă pi ńepuatî-sa. Kînd fata a-npļińit doasprîaśe ań, ala đintr-odată s-a pĭerdut.

human papillomavirus noknel

Uńi a puvestît kî s-a dus altunđeva, alţî ĭară kă s-a pĭerdut kînd žîndari a-nkis pi tata fĭeći în apsă kîćeva ḑîļe. La tužît, gliste u stolici kod dece slike, puopa Ţîrnăĭśi kă vorbĭaşće đin burtă, şî ku aşa minśuń traźe lumĭa pruastă đi la bisîarikă-n lăturĭ.

gliste u stolici kod dece slike cancer pancreas metastase poumon