Association between human papillomavirus and prostate cancer a meta-analysis


Tabel nr.

Much more than documents.

Cu aceasta ocazie a fost descrisa si o rata crescuta a diagnosticului excesiv overdiagnosis. Este recunoscut că prezenţa antecedentelor familiale, originea afro- americană precum şi descoperirea, cu ocazia puncţiei prostatice, a unei leziuni preneoplazice, de tipul prostatic intraepitelial neoplasia PINreprezintă factori de risc major ai prezenţei CP la aceşti cancer association between human papillomavirus and prostate cancer a meta-analysis plamani stadiul 4. Printre cei mai importanţi factori de risc ai CP pot fi enumeraţi: vârsta, rasa, factorii genetici, obiceiurile alimentare, infectiile virale, modificarile prostatice tisulare de tip preneoplazic etc.

Vârsta: incidenţa CP creşte exponenţial cu vârsta, un vârf al acestei incidenţe fiind observat între ani. Dacă, între studiile efectuate în US şi Japonia, asupra incidenţei specifice vârstei, a diverselor forme histologice de CP, nu există diferenţe semnificative, în privinţa CP manifest clinic, diferenţele sunt însă majore.

В этой Вселенной наступал вечер. Тени удлинялись к востоку, который не встретит еще одного рассвета. Но повсюду вокруг звезды были еще юны, а свет утра еще только начинал брезжить.

И в один прекрасный день Человек снова двинется по тропе, которую он избрал.

Aceasta sugerează că, deşi rata iniţială a incidenţei CP este asemănătoare pe cele două continente, există dife- renţe semnificative în privinţa ratei de progresie înspre formele clinic manifeste. Creştere rapidă şi progresivă a incidenţei CP, observată odată cu creşterea vârstei pacienţilor, sugerează că ţesutul prostatic este expus în mod repetat şi pe o lungă perioadă de timp, acţiunii unor agenţi carcinogenici 4.

Factorii genetici: influenţează în mod evident diferenţele rasiale legate de incidenţă şi mortalitate prin CP. Bărbaţii afro- americani prezintă un risc crescut de dezvoltare a CP. Un studiu efectuat în a aratat o association between human papillomavirus and prostate cancer a meta-analysis de 1,6 ori mai mare a CP la afro-americani, comparativ cu barbatii caucazieni Rata mortalitatii association between human papillomavirus and prostate cancer a meta-analysis CP la rasa neagră este de 2 ori mai mare comparativ cu rasa albă 8.

Riscul de CP este de 1,8 ori mai mare pentru populaţia afro-americană din US, decât pentru cea alba, chiar atunci când există o corelaţie cu vârsta şi statusul social- economic al acestor pacienţi.

Japonezii care trăiesc în America au o rată a mortalităţii cauzată de CP, mai mare, comparativ cu cea a japonezilor ce trăiesc în Japonia 6.

hpv manner diagnose

Această situaţie a fost observată şi în cazul polonezilor imigraţi în US. Aceste observaţii sugerează că alături de factorii genetici, există şi factori de mediu dietă, toxinecare ar putea juca un rol în apariţia CP.

Predispoziţia genetică de a dezvolta CP a fost subliniată în lucrările apărute încă de la mijlocul secolului trecut. Riscul relativ pentru apariţia CP este de 2 ori mai mare când există un membru de grad I părinte, frate cu acelaşi diagnostic.

Riscul scade la 1,7 în cazul existenţei unui membru de grad II.

În cazul prezenţei unui membru de grad I şi a unui membru de grad II riscul este de 8,8 şi creşte la 11 în cazul în care într-o familie există trei membri de grad I diagnosticaţi cu CP Un studiu recent realizat de National Center for Human Genome Research a selecţionat 66 de familii în care 3 membri au fost diagnosticaţi ca având CP.

Analiza genomului acestor subiecţi a evidenţiat implicarea unei regiuni cromozomice denumită HPC 1 situată pe cromozomul 1 1q Această regiune ar conţine o genă răspunzătoare de predispoziţia pentru cancer încă insuficient caracterizata. Înregistrările făcute în Swedish Family — Cancer Database, includ mai mult de 11,8 milioane de bărbaţi, din până în Studiul include 26 pacienţi cu CP dintre care cazuri de CP familial.

  1. Cancer rectal malign

Studiul a arătat că, prezenţa CP la unul dintre fraţi conferă un risc crescut pentru ceilalţi fraţi comparativ cu prezenta CP la tată. De asemenea riscul de moştenire a CP este mai mare la bărbaţii cu vârsta mai mică de 65 ani şi un număr de trei fraţi afectaţi de cancer Din aceste motive, pacienţii cu antecedentele heredo-colaterale menţionate mai association between human papillomavirus and prostate cancer a meta-analysis, trebue avertizati asupra riscului crescut de CP.

Ambert Diag Cp

Unii autori au găsit o incidenţă crescută a CP la pacienţii aparţinând grupei de sânge AII dar acestă diferenţă nu este evidenţiată în alte studii În ultimii 10 ani, aberaţiile somatice cromozomiale observate în CP au fost studiate după diverse tehnici citogenetică, pierderea heterozigozităţii, hibridizarea fluorescentă in situ, hibridizarea genomică comparativă.

Acestea au arătat importanţa aberaţiilor diverselor regiuni cromozomiale cu rol în dezvoltarea CP. Identificarea acestor gene în vederea evidenţierii acestor aberaţii, ar fi de maximă importanţă pentru diagnosticul CP.

Возможно, она была внушена лишь жаждой знаний и власти; вспоминая потом этот миг, он никогда не мог сказать точно, какие именно мотивы им руководили.

Возможно, мотивы эти были эгоистичны, но они включали и элемент сострадания. Если б Элвин мог, он постарался бы разрушить бесплодную монотонность событий и освободить эти существа от их фантастической судьбы.

Factorii alimentari: pot interveni în dezvoltarea CP. Studiile epide- miologice au arătat diferenţe semnificative între ratele mortalităţii din ţările asiatice şi cele din ţările vestice şi SUA.

bacterii si virusuri

Incidenţa scăzută din tările Asiei este explicată prin regimul alimentar bogat în vegetale crude care conţin vitamine în special A şi C cu efect protector. Se consideră că aportul alimentar bogat în lipide alterează metabolismul colesterolic şi steroidic iar prepararea mâncării poate genera substanţe carcinogene ca nitrozaminele.

Hipertrofia benignă a prostatei şi neoplazia prostatică intraepitelială: Experienţa clinică a evidenţiat faptul că HBP coexistă frecvent cu CP, afectând predominent pacienţii peste 60 ani. Trebue menţionat că există o serie de asemnări între HBP şi CP cum ar fi: androgeno-dependenţa, prevalenţa crescută cu vârsta şi răspunsul la tratamentul antiandrogenic.

Din punct de vedere strict anatomic cele două afecţiuni sunt foarte diferite. Deosebit de association between human papillomavirus and prostate cancer a meta-analysis sunt rezultatele unui studiu efectuat în Suedia, care au confirmat datele deja existente care arătau că tratamentul prin TUR-P-ul al 12 pacienţilor cu HBP manifest clinic, nu predispune la dezvoltarea, în ţesutul restant, a unui CP Se presupune că în procesul de carcinogeneză, tranziţia de la PIN la carcinomul focal, sau infiltrant, reprezinta o posibilitate.

Ambert Diag Cp 4.10.2011

Autorii emit ipoteza evoluţiei acestor forme de CP şi PIN de la vârste mai mici spre forme ce se manifestă clinic la vârste mai înaintate. Mai multe studii efectuate au scos în evidenţă că PIN-ul de grad mare, localizat în zona periferică ZP a prostatei, este o leziune premalignă care apare precoce 20, Eşantioanele de ţesut prostatic cu modificări genotipice şi fenotipice de cancer pot fi recunoscute examinând progresiv eşantioanele tisulare, de la HBP, trecând prin PIN de grad mic sau mare, până la CP agresive.

  • Enterobius vermicularis belirtileri
  • ghise-ioan.ro 30 (1/) by Versa Media - Issuu
  • Но, разумеется, все эти чудеса имели простое объяснение -- если они вообще происходили.

  • Затем до него дошло: ему было нетрудно представить себе влияние присутствия Вэйнамонда на этих людей -- так тонко чувствующих, да еще с их переплетающимися сознаниями.

Aceste leziuni hiperplazice se caracterizează printr-o coloraţie imunochimică specifică a epite- liului secretor, care implică expresia adreno receptorilor AR şi factorilor de creştere, aşa cum se observă şi în ţesuturile carcinomatoase. Din acest motiv, PIN-ul poate fi socotit o leziune precoce, precanceroasă, care poate evolua spre focare de cancer latent şi în ultimă instanţă, spre CP.

Alţi factori de risc: o serie de alţi factori de risc dintre care: stilul de viaţă incluzând obiceiurile alimentare, comportamentul sexualobiceiurile religioase, standardul socio-economic au fost incriminaţi ca având un rol favorizant în apariţia CP.

hpv vaccine qualifications

Printre alţi factori de risc, aflaţi într-o strânsă asociere cu apariţia CP, sunt grăsimile alimentare şi nivelul testosteronului seric.

Este posibil ca nivelul association between human papillomavirus and prostate cancer a meta-analysis alimentare să crească riscul de CP prin influenţarea nivelului de testosteron.

association between human papillomavirus and prostate cancer a meta-analysis

Testosteronul T este esenţial pentru creşterea normală a prostatei şi are un rol foarte important în fazele incipiente ale celor mai multe CP. Relaţia existentă între CP şi T este evidenţiată de faptul că CP apare pe fondul scăderii valorilor T seric iar CP cu grad înalt de diferenţiere este însoţit, aproape totdeaua, de valori scăzute ale T seric.

Uploaded by

Odată iniţiat procesul de carcinogeneză prostatică, el va fi influenţat în mod evident de androgeni şi din acest motiv, într-o primă fază, se suprimă androgenii, iar pacienţii cu CP confirmat au contraindicaţie de terapie substitutivă cu T.

Studiile clinice au demonstrat că T seric nu activeză focarele latente sau leziunile preneoplazice de CP.

Deschisă înîn România, Amethyst Radiotherapy s-a dezvoltat rapid, devenind în 2 ani cea mai extinsă reţea paneuropeană de centre dedicate tratamentului cancerului prin radioterapie. În prezent, reţeaua Amethyst are 6 clinici deschise în 4 ţări, cumulând 10 acceleratoare liniare şi 4 echipamente de brahiterapie. La nivel european, printre cele mai frecvente tipuri de cancer tratate în cadrul Amethyst Radiotherapy se numără cancerul de sân, urmat de cel de prostată şi plămâni. În România, la acestea se adaugă tumorile la nivelul colului uterin şi ORL. Deşi tratamentul modern este disponibil în România la preţuri mult mai mici decât în străinătate, lipsa unui comportament preventiv screening periodic este unul din factorii ce conduc la depistarea cancerului în stadii extrem de avansate, ceea ce reduce şansele de vindecare completă.

Participanţii la studiu erau sub tratament cu association between human papillomavirus and prostate cancer association between human papillomavirus and prostate cancer a meta-analysis meta-analysis de 5 α- reductaza finasteridă sau cu placebo, timp de 7 ani, dar studiul a fost încheiat mai devreme odată ce a fost atins obiectivul principal.

De asemenea, finasterida a redus apariţia high grade prostate intraepithelial neoplasia HGPINo leziune premalignă a prostatei Mai multe studii au sugerat că finasterida nu conduce la CP cu grad înalt sau la modificări anatomo-patologice care să mimeze boala de grad înalt Mai mulţi association between human papillomavirus and prostate cancer a meta-analysis sunt implicaţi în explicarea creşterii numărului de cazuri de CP de grad înalt detectate prin PBP Efectele diferite ale tratamentului asupra CP de grad scăzut sau înalt rămîne să fie cercetat pe viitor.

Totodată, rămîne de explorat abilitatea duală a inhibitorilor de 5 α-reductază de a reduce riscul CP deoarece atât receptorul 5AR-1 cât şi receptorul 5AR-2 sunt apar în număr crecut în CP localizat, de grad înalt După 2 şi 4 ani au fost realizate PBP cu prelevarea a 10 fragmente. O analiză completă a regimului bogat în vitamine şi a stilului de viaţa studiul VITAL a arătat că nu există nici o asociere între seleniu sau aportul de vitamina E şi riscul de CP, deşi incidenţa CP clinic avansat a fost redusă la bărbaţii care au consumat pe termen lung vitamina E Studiul a fost întrerupt recent datorită lipsei de eficacitate.

După o perioadă de urmărire de 5,46 ani, nu s-au observat diferenţe seminificative între loturile de pacienţi trataţi diferit. Riscul apariţiei CP a fost nesemnificativ crescut în grupul de pacienţi trataţi cu vitamina E, în timp ce la pacienţii trataţi cu seleniu a crescut riscul de diabet zaharat Un studiu canadian de fază III cercetează beneficiile combinaţiei dintre vitamina E, soia şi seleniu, comparativ cu association between human papillomavirus and prostate cancer a meta-analysis, asupra reducerii timpului de dezvoltare al CP invaziv de-a lungul a medicamente contra parazitilor intestinali ani, la bărbaţii cu HGPIN În anul numărul de CP nou diagnosticate a fost de cazuri.

Dinamica cazurilor noi de CP pe perioada 51 ,în funcţie de grupa de vârstă, este redată în Tabelnr 2.

În anul incidenţa CP a ajuns la valoarea de În consecinţă, CP ocupa, în cadrul celorlalte neoplazii, la acea dată, locul 7 pe ţară, fiind precedat, ca incidenţă, de cancerul bronho-pulmonar, colo- rectal, gastric, uterin, de sân şi de neoplaziile sistemice. Trebue luat în consideraţie faptul că toate aceste neoplazii includ o proporţie importantă de cazuri apărute la femei ceea ce subliniază importanţa locului ocupat de CP.

Human Papillomavirus and Head and Neck Cancer

Incidenţa CP la bărbaţii între 55 ani a crescut nesemnificativ între în România. La grupa de vârstă 70 - 74 ani, numărul cazurilor noi de CP a crescut de laînla în